Jablotron

JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Laget for å forsterke BUS-en, øke kabellengden og galvanisk isolering av BUS-en. Utgangsstrøm maks. 2 A. To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde.

Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Produktet tilbys som en elektronisk modul med JA-83PWR-strømforsyningsenheten. Vi anbefaler montering inn i et PLV-CP-L-plastkabinett (-kasse) Produktet er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

  • Utgangsstrøm maks. 2A
  • To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde
  • Utgangsterminalenes galvaniske isolasjon håndterer ulike bakkepotensialer og sikkerhetsisolasjon på BUS-en
  • Opptil tre forsterkere kan ordnes i serier
  • Nødstrømsbatteri opptil 18 Ah

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning fra nett (83PWR strømforsyning) 90 – 250 V
Strøminngang 50 VA
Inngangsdelen
Strømforsyning: Via alarmsentralens BUS 12 V likestrøm (9 … 15 V)
Aktuelt strømforbruk
- Nominell for reserveutregning 10 mA
- Maksimum for kabelvalg 10 mA
Utgangsdelen
Utgangens tilførselsspenning vanligvis 13,7 V likestrøm
Maksimum total strømstyrke 2 A
Galvanisk isolert testspenning 4 kV
Generelt
Oppladbart batteri på 12 V 7 til 18 Ah
Batteritype bly, gel
Den elektroniske enhetens mål 102 x 66 x 14 mm
Strømforsyningsenhetens mål 170 x 80 x 65 mm
Mål (dimensjoner) for det omsluttende kabinettet for PLV-CP-L 357 x 297 x 105 mm
Det omsluttende kabinettet for PLV-CP-L følger ikke med i leveransen!
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II
NB: Kun gyldig hvis installert i en omsluttende PLV-CP-L-boks eller i en boks som hører til en annen sertifisert enhet med sikkerhetsklasse 2 eller høyere.
- i samsvar med EN 50131-1, EN 50131-6
- miljø generelt innendørsmiljø
- driftstemperaturrekkevidde fra -10 til +40 °C
- fuktighet under drift 75 % RH, uten kondens
- sertifiserende organ: Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Tilfredsstiller dessuten EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022

Relaterte produkter

JA-190T RFID kortleser for PC (tilkobles USB)

FID kortleser laget for å enkelt innrullere JA-190J og JA-191J til systemet ved bruk av F-link

JA-110T BUS – isolator modul

JA-110T BUS isolator er laget for å skille og beskytte ubeskyttede deler av BUS kabelen. Den strømforsynes fra systemets BUS. Den kan monteres i en boks av typen JA-190PL. Den er ikke adresserbar (bruker ingen adresse).

JA-110Z BUS – koblingsmodul med sabotasje

JA-110Z er en BUS modul som benyttes når man vil splitte BUS'en til JA-100 og beskytte denne mot sabotasje. Den leveres med en koblingsboks av typen JA-190PL og tar 1 adresse i systemet.

JA-110Z-B BUS – koblingsmodul

JA-110Z-B er laget for å kunne koble sammen inntil 4 BUS kabler i JABLOTRON 100-systemet. Den kan monteres i boksen JA-190PL.

JA-110Z-C BUS – Hub

JA-110Z-C bus hub kobler sammen bus-kabelen på JABLOTRON 100+-systemet. Huben kan monteres I en JA-190PL boks.

JA-110Z-D BUS koblingsmodul

Det er laget for å koble lederne på komplekse BUS-installasjoner i JABLOTRON 100+-systemet. Det kan deles inn i to uavhengige BUS-grener.

JA-190PL BUS – koblingsboks

JA-190PL koblingsboks kan benttes for flere av modulene i JABLOTRON 100+-systemet.

JA-192PL-A BUS – koblingsboks for utendørs bruk

JA-192PL-A er en koblingsboks som kan benyttes utendørs, den har ferdige fester for en rekke moduler i JABLOTRON 100+-systemet.