JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Laget for å forsterke BUS-en, øke kabellengden og galvanisk isolering av BUS-en. Utgangsstrøm maks. 2 A. To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde.

Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

JA-120Z Bus-reserveforsterkerenhet til JA-100

Produktet tilbys som en elektronisk modul med JA-83PWR-strømforsyningsenheten. Vi anbefaler montering inn i et PLV-CP-L-plastkabinett (-kasse) Produktet er en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, kan adresseres og tar opp én posisjon i systemet.

  • Utgangsstrøm maks. 2A
  • To uavhengige BUS-utgangsterminalpaneler - hver av disse gir 500 m BUS-lengde
  • Utgangsterminalenes galvaniske isolasjon håndterer ulike bakkepotensialer og sikkerhetsisolasjon på BUS-en
  • Opptil tre forsterkere kan ordnes i serier
  • Nødstrømsbatteri opptil 18 Ah

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning fra nett (83PWR strømforsyning) 90 – 250 V
Strøminngang 50 VA
Inngangsdelen
Strømforsyning: Via alarmsentralens BUS 12 V likestrøm (9 … 15 V)
Aktuelt strømforbruk
- Nominell for reserveutregning 10 mA
- Maksimum for kabelvalg 10 mA
Utgangsdelen
Utgangens tilførselsspenning vanligvis 13,7 V likestrøm
Maksimum total strømstyrke 2 A
Galvanisk isolert testspenning 4 kV
Generelt
Oppladbart batteri på 12 V 7 til 18 Ah
Batteritype bly, gel
Den elektroniske enhetens mål 102 x 66 x 14 mm
Strømforsyningsenhetens mål 170 x 80 x 65 mm
Mål (dimensjoner) for det omsluttende kabinettet for PLV-CP-L 357 x 297 x 105 mm
Det omsluttende kabinettet for PLV-CP-L følger ikke med i leveransen!
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2/miljøklasse II
NB: Kun gyldig hvis installert i en omsluttende PLV-CP-L-boks eller i en boks som hører til en annen sertifisert enhet med sikkerhetsklasse 2 eller høyere.
- i samsvar med EN 50131-1, EN 50131-6
- miljø generelt innendørsmiljø
- driftstemperaturrekkevidde fra -10 til +40 °C
- fuktighet under drift 75 % RH, uten kondens
- sertifiserende organ: Trezor Test s.r.o. (nr. 3025)
Tilfredsstiller dessuten EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022