Jablotron

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC er en PIR detektor med en innebygd kameramodul. Detektoren detekterer bevegelse i bevoktet område og tar bilde samtidig. Detektorens kamera er utrustet med blitz.

BUS – PIR detektor med kamera

JA-120PC BUS – PIR detektor med kamera

Kameraet tar digitale fargebilder I JPEG-format med en oppløsning på opp til 640 × 480 piksler. Når det detekteres en bevegelse tar kameraet en serie bilder. Bildene lagres I detektorens interne minne og overføres via BUS til sentralen I ett komprimert format. Sentralen overfører deretter bildene videre til f.eks. mobiltelefon.

Bilde parameter:

 • QVGA JPEG 320 × 240
 • VGA JPEG 640 × 480

Intern minne:

 • Micro SD kort
 • De gamleste bildene overskrives av de nyeste
 • Bildene kan lastes opp til PC
 • Eksempler på antall bilder avhengig av størrelse på minnekort:
  • 1 GB 8000 VGA + 8000 QVGA
  • 2 GB 16000 VGA + 16000 QVGA
  • 4 GB 32000 VGA + 32000 QVGA

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning fra systemets bus 12 V (9 - 15 V)
Deteksjons-vinkel/-avstand 50°/12 m (med standard linse)
Minne-kort Micro SD
Minnekapasitet 1 GB til 2 TB
Miljø ihht EN 50131-1 II., innendørs
Brukstemperatur –10 °C to 40 °C
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN-50131-1, EN 50131-2-2
FG godkjent i grad 2 PIR-1060/13

Relaterte produkter

JA-110P BUS – PIR detektor

JA-110P er en BUS PIR bevegelsesdetektor for innendørs overvåking. Detektorens dekningsområde kan endres ved å bruke alternative linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR eller JS-7901 GARDIN.

JA-111P-WG BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger.

JA-111P-WW BUS-PIR-bevegelsesdetektor

Det er laget for å oppdage at en menneskekropp beveger seg inne i bygninger. Dets garanterte deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PB BUS – glassbrudd/PIR detektor

JA-120PB detektoren vil detektere bevegelser inne i et bygg samtidig med knsuing av ruter. Den har 2 uavhengige detektorer innebygget i detektoren (tar 2 adresser i systemet).

JA-120PC (90) BUS-PIR-bevegelsesdetektor med 90° fotoverifiseringskamera

Brukes til deteksjon av bevegelse inni bygninger, inkl. visuell bekreftelse på alarm. At det tas et bilde, aktiveres ved hjelp av bevegelse, så årsaken til alarm vises alltid i bildet. Garantert deteksjonsdekning er 90°/12 m.

JA-120PW BUS – mikrobølge/PIR detektor

JA-120PW detektoren benyttes i områder med høy risiko for falskalarmer som lagerhaller etc. Detektoren har meget høy immunitet mot falskalarmer pga. Kombinasjonen PIR og mikrobølge detektsjon i samme detektor.

JA-150IR Trådløs utendørs barrieredetektor

Den trådløse IR-optiske sperren JA-150IR er laget for å indikere inntrengning på område ved å krysse den optiske forbindelseslinjen mellom sender og mottaker.

JA-150P Trådløs PIR detektor

JA-150P er en PIR bevegelses detektor laget for innvendig beskyttelse. Den detekterer bevegelse av en masse med mennesketemperatur. Detektorens karakteristikk kan endres ved bruk av forskjellige linser: JS-7904 KORRIDOR, JS 7906 DYR, JS-7901 GARDIN.