JA-110A BUS – innendørs sirene

JA-110A BUS innesirene er laget for varsling av alarmer, inn/utgangstid, ringeklokke og varsling av utgangers status på alarmsystemet. Sirenen har en knapp for som er programmerbar. Innebygget funksjon for alarmbekreftelse.

BUS – innendørs sirene

JA-110A BUS – innendørs sirene

Sirenen kommuniserer og strømforsynes via systemets BUS.

Den er adresserbar og tar en adresse i systemet.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning via systemets BUS 12 V (9 - 15 V)
Standby strømforbruk 5 mA; strømforbruk i alarm: 30 mA
Sirenetype piezo elektrisk, 90 dB/m
Størrelse 80 × 80 × 30 mm
Sikkerhetsgrad grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-4
Miljø ihht EN 50131-1 II., innendørs
Brukstemperatur –10 °C til 40 °C