JA-111R Bus-grensesnitt for JA-100 trådløse enheter

JA-111R-radio-BUS-modulen brukes til å koble til alle trådløse enheter i JABLOTRON 100+-systemet. For å på en fullkommen måte dekke de lokalene som skal overvåkes, kan opptil tre JA-111R-moduler installeres i et system.

Bus-grensesnitt for JA-100 trådløse enheter

JA-111R Bus-grensesnitt for JA-100 trådløse enheter

Den elektroniske enheten er plassert i den fremre delen av dekselet, men den er utstyrt med en innskyvbar terminaltavle som gjør det mulig med enkel tilkobling av ledninger. I bakre del finnes det hull til å bryte av til ledninger. Modulen kommuniserer med alarmsentralens BUS og får strøm fra den. Modulen er laget for installering utenfor alarmsentralen og brukes som nr. 2 eller 3 i systemet. Dersom du trenger en radiomodul i alarmsentralen, anbefaler vi deg å kjøpe en alarmsentral med en radiomodul – enheten JA-10xKR-xx.

Tekniske spesifiseringer

Kompatibel med F-Link 1.4.0 eller over
Strømforsyning Via kontrollpanelets BUS: 12 V (9 – 15 V)
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus 35 mA
Aktuelt strømforbruk (maksimum) for valg av ledning 80 mA
Kommunikasjonsfrekvens 868,1 MHz
Mål 43 × 160 × 23 mm
Klassifisering Sikkerhetsnivå 2, i samsvar med EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3
Miljø II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Driftstemperaturområde Fra –10 °C til +40 °C
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsforhold ERC REC 70-03