Jablotron

JA-110E BUS betjeningspanel

Betjeningspanel med LCD-skjerm, betjeningstaster og en RFID kortleser. Den finnes som en BUS, så vel som i en trådløs versjon. Den har fire funksjonstaster til betjening av områder, PG-utganger og andre funksjoner. Funksjonstastene benyttes samtidig som statusindikatorer.

BUS betjeningspanel

JA-110E BUS betjeningspanel

  • Den kommuniserer via en BUS og får strøm fra den.
  • Den inneholder en kablet inngang for tilkobling av en magnetkontakt.
  • Tastaturet er adresserbart og tar opp én posisjon i sikkerhetssystemet.
  • I en brukervennlig meny gjør den det mulig å betjene, administrere brukere og detektorer og bla gjennom hendelsesloggen.

Tekniske spesifiseringer

Strømforsyning 9 - 15 V, fra alarmsentralens BUS
Forbruk i reserve- (uvirksomt) modus: 30 mA
Aktuelt strømforbruk for valg av ledning: 110 mA
Interkonneksjonstype Data-BUS – ikke delt
RFID-frekvens 125 kHz
Mål 120 x 130 x 30 mm
Vekt 217 g
Driftstemperaturrekkevidde fra -10 til +40 °C
Gjennomsnittlig fuktighet under drift 75% RH
Miljø II. innendørs, generelt, i overensstemmelse med EN 50131-1
Klassifisering sikkerhetsklasse 2 (hvis stilt inn i F-Link) i hht. EN 50131-1, EN 50131-3
Det tilfredsstiller dessuten kravene i ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489
Driftsforhold ČTÚ nr. VO-R/10 (ERC REC 70-03)

Relaterte produkter

JA-150E Trådløst betjeningspanel

Betjeningspanel med LCD-skjerm, betjeningstaster og en RFID kortleser. Den finnes som en BUS-montert, så vel som i en trådløs versjon. Den har fire funksjonstaster til betjening av områder, PG-utganger og andre funksjoner. Funksjonstastene benyttes samtidig som statusindikatorer.

JA-152E Trådløst betjeningspanel med kortleser

JA-152E er en 2-veis trådløs RFID betjeningspanel laget for å kunne betjene systemet. Den leveres med ett kontrollsegment og kan om nødvendig bygges ut med maks 20 stk JA-192E. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmen.

JA-153E Trådløst betjeningspanel med kortleser og tastatur

JA-153E er en 2-veis trådløst betjeningspanel med RFID adgangs enhet laget for å kunne betjene systemet. Den leveres med ett kontrollsegment og kan om nødvendig bygges ut med maks 20 stk JA-192E. Den bruker kontroll segmenter for styring av alarmen.

JA-154E Trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD

JA-154E er en to-veis trådløst betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD for styring av systemet. Enheten leveres med ett kontrollsegment og kan bygges ut med inntil 20 JA-192E kontroll-segmenter. Segmentene brukes for styring og kontroll av systemet.

JA-112E BUS – betjeningspanel med kortleser

JA-112E er et betjeningspanel for styring av alarmsystemet og har innebygget kortleser. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc. Den kommuniserer og strømforsynes via BUS kabelen.

JA-113E BUS – betjeningspanel med kortleser og tastatur

JA-113E er et betjeningspanel for styring av alarmsystemet og har innebygget kortleser og tastatur. Leveres med 1 segment og kan utvides med 20 JA-192E segmenter for styring av områder, utganger etc.

JA-114E BUS – betjeningspanel med kortleser, tastatur og LCD display

JA-114E er et betjeningspanel for styring av alarmsystemet og har innebygget kortleser, tastatur samt LCD display. Via en meny kan man enkelt se feilmeldinger, slå av/på alarmområder eller utganger og endre på brukere. 

JA-122E BUS – utendørs betjeningspanel med kortleser

Denne kortleseren benyttes for å aktivere en PG utgang - som f.eks. til å åpne en dør med elektrisk lås. Den er beregnet for utendørs montering. Den har dioder som kan vise status.