JA-114HN Bus vieringangs- en vieruitgangsmodule

Een busmodule, die vier bedrade ingangen met instelbare EOL-weerstandswaarden, vier galvanisch gescheiden signaal-PG-uitgangen en een extra voeding, beschermd met een elektronische zekering.

Bus vieringangs- en vieruitgangsmodule

JA-114HN Bus vieringangs- en vieruitgangsmodule

Naast de weerstand van het EOL-type, kunnen de waarden van weerstanden ook worden ingesteld voor de ingangen. De uitgangen zijn uitgevoerd als galvanisch afgescheiden eenheden (telkens twee hebben een gemeenschappelijke C-terminal). De module bezet vier posities in het bedieningspaneelen is uitgerust met één sabotagesensor voor en één achter.

Het is vooral geschikt voor de vernieuwing van bedrade alarmen, waar oude detectoren worden gebruikt. Ze worden ook zeer vaak gebruikt om meerdere apparaten te besturen door de PG-uitgangen. De hulpvoeding maakt het mogelijk om stroom te leveren naar steunrelais, die verbonden zijn met de signaaluitgang.

Specificaties

Compatibel met F-Link 1.4.0 of hoger
Voeding: via de bus van het bedieningspaneel 12 V (9…15 V)
Verbruik van de back-up modus 25 mA + verbruik van de aangesloten apparaten
Actueel verbruik (maximum) voor kabelselectie 25 mA + verbruik van de aangesloten apparaten
Maximale toelaatbare belasting van een uitgang +U (elektronische zekering) 200 mA
Maximale stroom / spanning geschakeld door elke uitgang 500 mA / 38 V
Max. gemeten weerstand op een ingang 20 kOhm
Max. lengte van de toevoerdraden van de ingangen 100 m
Maten 77 x 40 x 31 mm
Classificatie veiligheidsniveau 2 ACE type B, in overeenstemming met: EN 50131-1, EN 50131-3
Omgeving II. indoor, algemeen, in overeenstemming met EN 50131-1
Bedrijfstemperatuurbereik -10 °C tot +40 °C
Deze voldoet ook aan de eisen van EN 50130-4, EN 55022