PLV-JA85PG Alternative housing

Alternative grey housing for JA-85P and JA-85B detectors.

Alternative housing