Jablotron

JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet til montering på en DIN-skinne er beregnet til visning af elmålerafl æsninger, som kunderne har adgang til gennem selvbetjeningen i MyJablotron.

Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet har indbygget en radiosender, der trådløst sender oplysninger fra elmåleren til MyJablotron-portalen via centralen. Impulsomskifteren forsynes direkte fra det lokale elnet, og det indeholder galvanisk adskilte kredse på 4 kV. Omskifteren skal tilsluttes elmålerens impulsudgang. Modulet kan skelne mellem to takster (det kan blive koblet til takstkontrol i et belastningsstyringssystem). Desuden har det en uafhængig indgang, der f.eks. kan anvendes til at overvåge åbning af låget på gruppetavlen.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Indvendigt strømforbrug ca. 0,1 W
Driftsfrekvens 868,1 Mhz
Trådløs rækkevidde ca. 300 m (åbent areal)
IN-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
PU-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
er kompatibel med elmålerens impulsudgang i B klasse
i henhold til EN 62053-31
TA-indgang indgang for tilslutning af ledning til kontrol af belastningsstyring, max. 230 V AC
Størrelse 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN-modul
Driftsomgivelser beskyttede udendørs forhold, –20 °C til 60 °C
Kapslingsklasse frontpanel IP 40 i henhold til EN 60529
Produktet lever op til ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 og EN 60950-1

Lignende produkter

JA-110F BUS Vandskadedetektor

JA-110F BUS vandskadedetektor indikerer, hvis der kommer oversvømmelse i et rum (kælder, badeværelse, osv.). Når elektroderne er oversvømmet, vil den sende et signal til centralen via BUS forbindelsen.

JA-111TH BUS temperaturdetektor

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang baseret på målt temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.

JA-151TH Trådløs temperaturdetektor

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang styret af den målte temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.

JB-EXT-TH-B Bus udendørstermometer

Bus-termometeret kan bruges i et udendørs miljø eller i et miljø med krævende klimaforhold. I MyJABLOTRON applikationen kan man fremstille et temperaturdiagram og man kan indstille temperaturmeddelelser eller skift af PG´ere ved opnåelse af en bestemt temperatur.

JB-EXT-TH-R Trådløs udendørstermometer

Det trådløse termometer kan bruges i et udendørs miljø eller i et miljø med krævende klimaforhold. I MyJABLOTRON applikationen kan man fremstille et temperaturdiagram og man kan indstille temperaturmeddelelser eller skift af PG´ere ved opnåelse af en bestemt temperatur.

JB-TS-PT1000 Universal temperatursensor type PT1000

Temperaturføler med et kabel til temperaturmåling af gasartige, flydende og faste stoffer i området fra -50 °C til +200 °C.