JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet til montering på en DIN-skinne er beregnet til visning af elmålerafl æsninger, som kunderne har adgang til gennem selvbetjeningen i MyJablotron.

Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet har indbygget en radiosender, der trådløst sender oplysninger fra elmåleren til MyJablotron-portalen via centralen. Impulsomskifteren forsynes direkte fra det lokale elnet, og det indeholder galvanisk adskilte kredse på 4 kV. Omskifteren skal tilsluttes elmålerens impulsudgang. Modulet kan skelne mellem to takster (det kan blive koblet til takstkontrol i et belastningsstyringssystem). Desuden har det en uafhængig indgang, der f.eks. kan anvendes til at overvåge åbning af låget på gruppetavlen.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Indvendigt strømforbrug ca. 0,1 W
Driftsfrekvens 868,1 Mhz
Trådløs rækkevidde ca. 300 m (åbent areal)
IN-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
PU-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
er kompatibel med elmålerens impulsudgang i B klasse
i henhold til EN 62053-31
TA-indgang indgang for tilslutning af ledning til kontrol af belastningsstyring, max. 230 V AC
Størrelse 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN-modul
Driftsomgivelser beskyttede udendørs forhold, –20 °C til 60 °C
Kapslingsklasse frontpanel IP 40 i henhold til EN 60529
Produktet lever op til ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 og EN 60950-1

Lignende produkter

AN-868 Ekstern antenne

AN-868 og AN-868-2PIN eksterne antenner beregnet til at udvide rækkevidden af de trådløse enheder i Jablotrons alarmsystemer der benytter frekvensen 868,1 Mhz.