Jablotron

JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet til montering på en DIN-skinne er beregnet til visning af elmålerafl æsninger, som kunderne har adgang til gennem selvbetjeningen i MyJablotron.

Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

JA-150EM-DIN Trådløst modul til impulsudgang på en elmåler

Modulet har indbygget en radiosender, der trådløst sender oplysninger fra elmåleren til MyJablotron-portalen via centralen. Impulsomskifteren forsynes direkte fra det lokale elnet, og det indeholder galvanisk adskilte kredse på 4 kV. Omskifteren skal tilsluttes elmålerens impulsudgang. Modulet kan skelne mellem to takster (det kan blive koblet til takstkontrol i et belastningsstyringssystem). Desuden har det en uafhængig indgang, der f.eks. kan anvendes til at overvåge åbning af låget på gruppetavlen.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 230 V/50 Hz, beskyttelsesklasse II.
Indvendigt strømforbrug ca. 0,1 W
Driftsfrekvens 868,1 Mhz
Trådløs rækkevidde ca. 300 m (åbent areal)
IN-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
PU-indgang lavspænding, galvanisk adskilt fra elnettet
driftsspænding 5 V
max. ekstern spænding 30 V DC
max. ledningslængde 3 m
er kompatibel med elmålerens impulsudgang i B klasse
i henhold til EN 62053-31
TA-indgang indgang for tilslutning af ledning til kontrol af belastningsstyring, max. 230 V AC
Størrelse 68 × 96 × 18 mm, 1 DIN-modul
Driftsomgivelser beskyttede udendørs forhold, –20 °C til 60 °C
Kapslingsklasse frontpanel IP 40 i henhold til EN 60529
Produktet lever op til ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022 og EN 60950-1

Lignende produkter

JB-TS-PT1000 Universal temperatursensor type PT1000

Temperaturføler med et kabel til temperaturmåling af gasartige, flydende og faste stoffer i området fra -50 °C til +200 °C.

JA-111TH BUS temperaturdetektor

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang baseret på målt temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.

JA-151TH Trådløs temperaturdetektor

Den understøtter varmekontrol ved hjælp af en central programmerbar udgang styret af den målte temperatur. Alle funktioner indstilles i MyJABLOTRON - brugeren er i stand til at overvåge og styre alt, hele tiden, hvor som helst.

JA-110F BUS Vandskadedetektor

JA-110F BUS vandskadedetektor indikerer, hvis der kommer oversvømmelse i et rum (kælder, badeværelse, osv.). Når elektroderne er oversvømmet, vil den sende et signal til centralen via BUS forbindelsen.

LD-81 Flood detector

The detector indicates room water floods (e.g. cellars, bathrooms). This information is sent to an alarm system for alert message transmission. It is connectible to an Oasis alarm system via a JA-81M wireless detector.

JB-EXT-TH-B Bus udendørstermometer

Bus-termometeret kan bruges i et udendørs miljø eller i et miljø med krævende klimaforhold. I MyJABLOTRON applikationen kan man fremstille et temperaturdiagram og man kan indstille temperaturmeddelelser eller skift af PG´ere ved opnåelse af en bestemt temperatur.

JB-EXT-TH-R Trådløs udendørstermometer

Det trådløse termometer kan bruges i et udendørs miljø eller i et miljø med krævende klimaforhold. I MyJABLOTRON applikationen kan man fremstille et temperaturdiagram og man kan indstille temperaturmeddelelser eller skift af PG´ere ved opnåelse af en bestemt temperatur.