JA-106K GSM Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender

JA-106K er den fulde version af JABLOTRON 100+ alarmsystemets centralenhed. Den giver mulighed for en fl eksibel systemopsætning og yder en avanceret sikring til større rækkehuse, kontorer og virksomheder.

GSM Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender

JA-106K GSM Central med indbygget GSM/GPRS og LAN-sender

Den tilbyder også fl eksible løsninger til sikring af boligområder, administrative bygninger og virksomheder, der har brug for et system med mange områder. Den ønskede opsætning og skaléring af systemet udføres ved hjælp af F-Link software.

JA-106K centralenhed tilbyder:

 • op til 120 trådløse eller BUS-tilsluttede zoner
 • op til 300 brugerkoder
 • op til 15 områder
 • op til 32 programmerbare PG-udgange
 • 20 uafhængige tidsskemaer
 • op til 25 brugere notifi ceres af systemet med sms- eller stemmebeskeder
 • fjernstyring via SMS, stemmemenu eller MyJablotron-portal
 • op til 4 KC'er
 • vælg mellem 5 KC-protokoller

Centralen har indbygget GSM/GPRS og LAN-sender, der giver mulighed for sms-, stemme-, GPRS- eller LAN-kommunikation med slutbrugerne og KC'er. Den er udstyret med et 4 GB hukommelseskort til lagring af hændelser, stemmebeskeder, billeder m. m.

Centralen har:

 • 2 uafhængige klemmerækker til BUS-tilslutning
 • 1 indvendigt stik forbeholdt radiomodul (JA-110R)
 • 1 LAN-stik
 • 1 USB-stik til opsætning af centralen og til download af billeder
 • 1 stik til tilslutning af andre sendere eller moduler (f.eks. PSTN)

Tekniske specifikationer

Strømforsyning 230 V, 50 Hz
Strømforsyningsenhed A (EN 50131-6)
Backup-batteri 12 V op til 18 Ah
Batteriets max. genopladningstid 72 timer
Strømforsyning til dataBUS max. strøm 1,2 A
Max. kortvarig udgangsstrøm (5 min.) 2 A
Backup-strømforsyning (BUS) 18 Ah batteri i 12 timer ved max. forbrug på 1,2 A
Hændelseslog 700 MB, dvs. ca. 1 mil. begivenheder med dato og klokkeslæt
Alarmverifi kationsfunktion ved en anden detektor eller gentaget respons fra samme detektor med valgfri forsinkelse (10 s - 2 min)
Sikringsklasse klasse 2 i henhold til EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3, EN 50136-1, EN 50136-2
Omgivelser i henhold til EN 50131-1 II., normale indendørs forhold
Størrelse 357 × 297 × 105 mm
Alarmcentral medfølgende JA-110R Radiomodul (JA-106KR)
JA-110R sender to-vejs med Jablotron protokol og en frekvens på 868,1 MHz

Lignende produkter

JA-107K GSM Central med LAN-modul

JA-107K er en avanceret version af sikkerhedssystemet JABLOTRON 100+. Versionen er designet til store boliger, kontorer og virksomheder. Systemet må kun installeres af en uddannet tekniker med gyldigt Jablotron Alarm-certifikat.

Lignende produkter

JA-110T BUS Kortslutnings – isolationsmodul

JA-110T BUS isolatoren er designet til at separere og beskytte en BUS forbindelse som ligger i et ubeskyttet område imod kortslutning. Den er forsynet via centralens BUS. Den kan monteres i en JA-190PL dåse.

BP12-18 Universal back-up power supply

BP12-18 serves for power powering of device which need 12V DC. The PLV-CP-L box is recommended for back-up batteries with capacities of 7 Ah - 18 Ah (a capacity of up to 26 Ah can be used with an external box).