Fornyelse af KR-sæt

Alle KR-sæt er blevet fornyet, således at en central sælges sammen med et radiomodul. Radiomodulet er blevet ændret fra JA-110R til JA-111R. Det monteres på fabrikken og sættes i en holder i centralen uden plast. Det betyder, at det ikke behøver at blive placeret i frontdækslet og at det ikke fylder så meget plads i centralen. Fornyelsen vil blive lanceret gradvist for de individuelle versioner i takt med at de leveres fra fabrikken.

Hvis modulet skal installeres uden for centralen kan modulets elektroniske enhed blive fjernet fra centralens holder og kan installeres i plasthuset på PLV-JA111R.

Fornyelse af JA-101Kxxx centraler

Plasthuset til alle centraler af typen JA-101Kxx er blevet fornyet. Fornyelsen vil blive lanceret gradvist for de individuelle versioner i takt med at de leveres fra fabrikken.

Væsentlige detaljer ved fornyelsen:

  • Bedre fastgørelse af batteriet
  • Flere åbninger til isættelse af kabler
  • En højere anbringelse af elektronikenheden og strømforsyningsmodulet - kabler kan trækkes under dem.
  • Bedre installationsmulighed (adgang til skruer)
  • Lille ændring af plasthusets størrelse
  • Forberedelse til bageste sabotagesensorer