GD-02K-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

Univerzální GSM komunikátor a ovladač GD-02K-DIN umožňuje ovládat a sledovat stav nejrůznějších spotřebičů na dálku. Ovládání lze provádět pomocí standardní SMS nebo prozvoněním. 

Univerzální GSM komunikátor a ovladač

GD-02K-DIN Univerzální GSM komunikátor a ovladač

Režimy provozu

Ovládání

2 výstupů – silového nebo signálového - aktivuje/deaktivuje výstup s možností nastavení časového impulzu (1 s – 24 h)

  • Pomocí SMS nebo prozvoněním z až 100 telefonních čísel

Sledování stavu

  • pomocí vstupu sleduje stav jiného zařízení (výpadek proudu, poruchu, atd.)

Měření teploty

  • s použitím snímače teploty JB-TS-PT1000 měří aktuální teplotu a reportuje překročení nastavené mezní hodnoty

Termostat

  • s použitím snímače teploty JB-TS-PT1000 měří aktuální teplotu a dle nastavené teploty (požadované nebo nezámrzné) spíná silový výstup REL1 (např. elektrokotel, přímotop, apod.). Požadovanou a nezámrznou teplotu lze vzdáleně SMS příkazem nastavit a přepínat se mezi nimi.

Počítadlo impulzů

  • umožňuje připojit až dva externí měřiče spotřeby s impulzním výstupem (jako např. elektroměry, plynoměry či vodoměry) nebo jeden měřič rozlišením nízkého a vysokého tarifu. Režim počítadla impulzů poskytuje formou SMS informaci o jejich aktuálním stavu nebo překročení nastavených hladin.

Technická specifikace

Napájení 230 V AC/50 Hz, zařízení třídy ochrany II.
Napájecí příkon střední klidová hodnota 1,2 W
(3,5 W při sepnutém relé)
Ochranné jištění 1 A; typ A
Vnitřní zálohovací akumulátor Polymer Lithium-ion 300 mAh
Doba zálohování 3 hodiny
Pracovní pásmo GSM modulu GSM/GPRS Quad Band
850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Zatížitelnost kontaktů relé REL1
Maximální spínané napětí 250 V AC; 24 V DC
Odporová zátěž (cosφ=1) max. 16 A
Indukční, kapacitní zátěž (cosφ=0,4) max. 3 A
Zářivky max. 3 A/690 VA
Žárovky (halogeny) max. 1000W
Minimální DC spínaná zátěž 10 mA; 5 V DC
Kontakty relé jsou galvanicky odděleny od zařízení, splňují požadavky na bezpečnostní izolaci 4 kV.
Vstup IN1 Vstup je aktivní při spojení s GND, max. 24 V
Vstup/výstup IN2/REL2 Vstup je aktivní při spojení s GND, max. 24 V
Výstup spíná proti GND, ochrana výstupu 100 mA, max. napětí 24 V
Vstupy IN1 a IN2 jsou kompatibilní s impulzním výstupem elektroměrů třídy B dle ČSN EN 62053-31
Vstupy TH pro teplotní snímač (JB-TS-PT1000) rozsah -30 až +125 °C (max. délka připojení 10 m)
Pomocný napájecí výstup +5 V DC/max. 100 mA, nezálohováno
Rozsah pracovních teplot 0 °C až +40 °C
Krytí přední panel IP20
Rozměry(bez antény) 90 x 36 x 58 mm
Hmotnost 140 g
Bezpečnost ČSN EN 62368-1
EMC ČSN ETSI EN 301 489-7, ČSN EN 55024, ČSN EN 55032, ČSN EN 60730-1
Radiové vyzařování ČSN ETSI EN 301 511
Splňuje podmínky provozování - všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/......

Podobné produkty

GD-04K Univerzální GSM komunikátor a ovladač

Univerzální GSM komunikátor a ovladač GD-04K umožňuje ovládat a sledovat stav nejrůznějších spotřebičů na dálku. Jedná se o inovaci úspěšného produktu GD-04, která zachovává nejběžněji používané funkce a přináší i novinky.

Související produkty

LD-81 Záplavový detektor

Slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a odeslat zprávu majiteli. Připojuje se k systému JABLOTRON 100+ (JA-150M).

JB-TS-PT1000 Univerzální snímač teploty typu PT1000

Snímač teploty s kabelem pro měření teploty plynných, kapalných a pevných látek v rozsahu -50 °C až +200 °C.