CU-08A TRACER logistická jednotka

Jednotka CU-08A je zařízení, které pomocí GPS přijímače zjišťuje polohu automobilu, motocyklu nebo nákladu.

TRACER logistická jednotka

CU-08A TRACER logistická jednotka

Tuto polohu lze kdykoliv zjistit pomocí jednorázového SMS povelu, nebo může být při zapnutém zapalování průběžně odesílána prostřednictvím sítě GSM na sběrný server webové aplikace, kde se data dále zpracovávají do knihy jízd. Zjednodušeně lze tedy říci, že jednotku je možné používat jak pro pasivní lokalizaci, kdy odpoví pouze na jednorázový příkaz, tak může navíc odesílat data v reálném čase na sběrný server. Pokud v tomto režimu není možné data odesílat, zapíše si je jednotka do své vnitřní paměti a odešle je později.

Zahájení jízdy - zapnutím klíčku zapalování se v jednotce aktivuje GPS modul, který začne okamžitě vyhodnocovat svoji pozici. Následné započetí jízdy signalizuje signalizační LED trvalým svitem a svítí po celou dobu aktivní jízdy (volitelná funkce).

Ukončení jízdy - jízda je ukončována automaticky 20 sec. po vypnutí klíčku zapalování. Pokud dojde v této době k opětovnému zapnutí klíčku zapalování, nedojde k rozdělení jízdy na dvě nezávislé. Tím se eliminuje dělení jízd, např. v případě, kdy řidiči zhasne motor při rozjezdu a on jej ihned opětovně nastartuje.

Technická specifikace

napájecí napětí ═ 8 - 30 V
maximální odebíraný proud 500 mA/12 V
jmenovitý proud v režimu on-line 50 mA/12 V
klidový odběr 14 mA/12 V
pracovní pásmo GSM modulu E-GSM/GPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
rozměry bez svorkovnice a úchytů d x š x v 68 x 91x 34 mm
hmotnost jednotky 125 g
rozsah pracovních teplot -20 až +80 °C
splňuje předpis EHK č. 10
bezpečnost ČSN EN 60950-1
EMC EHK č. 10, ETSI EN 301489
radiové parametry ČSN ETSI EN 301 419-1, EN 301 511,
podmínky provozování všeobecné oprávnění ČTÚ č. VO-R/1/.
Určeno pro připojení k palubním sítím vozidel o napětí 12 V nebo 24 V. Jednotka je určena pro provoz v silničních motorových vozidlech.
Tento výrobek je shodný s typem homologovaným Ministerstvem dopravy České republiky pod číslem E8 10R-04 6950

Související produkty

GD-04P Propojovací kabel

Propojovací kabel kterým lze CU-08 spojit s USB portem počítače pro nastavování programem C-Link.

CU-08RF RFID čtečka

RFID čtečka CU-08RF je příslušenstvím lokalizačních jednotek CU-08, CU-08A a autoalarmu CA-2103. Slouží k bezkontaktní identifikaci řidičů vozidla pomocí přístupových pitů Jablotron PC-02x, PC-04x, JA-191J, JA-192J, JA-194J, AZ-10T a karet Jablotron PC-01 a JA-190J.

BB-03 Náhradní baterie pro CA-2103, CU-08A

Náhradní baterie pro CA-2103 a CU-08A.