Jablotron

JA-150EM-DIN Bezdrátový modul pulzního výstupu elektroměru

Modul určený k montáži na DIN lištu slouží k informativnímu zobrazení stavu elektroměru, který má zákazník přehledně k dispozici ve webové samoobsluze MyJablotron.

Bezdrátový modul pulzního výstupu elektroměru

JA-150EM-DIN Bezdrátový modul pulzního výstupu elektroměru

Modul obsahuje radiový vysílač určený k bezdrátovému přenosu informací z elektroměru přes ústřednu na portál MyJablotron. Převodník pulzů je napájen přímo ze sítě a obsahuje obvody galvanického oddělení dimenzované na zkušební napětí 4kV. Převodník je konstruován pro připojení ke standardnímu impulsnímu výstupu SO elektroměru. Umí rozlišit dva tarify (lze ho připojit k ovládacímu vodiči tarifu z HDO). Má také nezávislý vstup, který lze použít například k hlídání otevření dveří rozvodné skříně.

Upozornění: Modul můžete bez jakýchkoliv problémů připojit k podružnému elektroměru, který není ve správě distributora elektrické energie. Požadujete-li připojení na hlavní elektroměr, který je ve správě distributora elektrické energie, doporučujeme tohoto předem kontaktovat a dohodnout možnosti připojení na pulzní výstup elektroměru.

Technická specifikace

napájení 230 V/50 Hz, zařízení třídy ochrany II.
vlastní spotřeba typická/maximální cca 0,5 W/1,2 W (při 230 V AC)
maximální proudová spotřeba 10 mA
komunikační pásmo 868,1 MHz, protokol Jablotron
radiový komunikační modul TRX-30
anténa vnitřní s možností připojení vnější antény typ AN-868
vstup IN nízkonapěťový, galvanicky oddělený od sítě,
pracovní napětí 5 V, maximální vnější přepětí 30 V DC,
maximální délka připojovacího vodiče 3 m.
vstup PU nízkonapěťový, galvanicky oddělený od sítě,
pracovní napětí 5 V, maximální vnější přepětí 30V DC,
maximální délka připojovacího vodiče 3 m, kompatibilita s impulzním výstupy SO elektroměrů třídy B dle ČSN EN 62053-31
vstup TA vstup pro připojení ovládacího vodiče z HDO max. 230 V AC
rozměry 68 x 96 x 18 mm, 1 DIN modul
pracovní prostředí vnější chráněné -20 °C až +60 °C
stupeň krytí přední panel IP40 dle ČSN EN 60529
podmínky provozování ČTÚ VO-R/10/
produkt splňuje ČSN ETSI EN 300220, ČSN EN 50130-4 ed.2, ČSN EN 55022 a ČSN EN 60950-1

Související produkty

JB-TS-PT1000 Univerzální snímač teploty typu PT1000

Snímač teploty s kabelem pro měření teploty plynných, kapalných a pevných látek v rozsahu -50 °C až +200 °C.

JA-111TH Sběrnicový detektor teploty

Na základě změřené teploty umožnuje ovládat topení pomocí programovatelného výstupu ústředny. Všechny funkce se nastavují v MyJABLOTRON, takže uživatel může kdykoliv a odkudkoliv vše sledovat a ovládat.

JA-151TH Bezdrátový detektor teploty

Na základě změřené teploty umožnuje ovládat topení pomocí programovatelného výstupu ústředny. Všechny funkce se nastavují v MyJABLOTRON, takže uživatel může kdykoliv a odkudkoliv vše sledovat a ovládat.

JA-110F Sběrnicový záplavový detektor

Detektor slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci přenáší do zabezpečovací ústředny po sběrnici.

LD-81 Záplavový detektor

Slouží pro indikaci zaplavení prostor (sklep, koupelna apod.) vodou. Tuto informaci lze zavést do zabezpečovacího systému a odeslat zprávu majiteli. Připojuje se k systému JABLOTORN 100 (JA-181M) a OASiS (JA-81M)

JB-EXT-TH-B Sběrnicový externí teploměr

Sběrnicový teploměr se využije ve vnějším nebo klimaticky náročném prostředí. V aplikaci MyJABLOTRON je možné vykreslit graf teplot, nastavit notifikace teplot nebo spínání PG při dosažení určité teploty.

JB-EXT-TH-R Bezdrátový externí teploměr

Bezdrátový teploměr se využije ve vnějším nebo klimaticky náročném prostředí. V aplikaci MyJABLOTRON je možné vykreslit graf teplot, nastavit notifikace teplot nebo spínání PG při dosažení určité teploty.