Jablotron

JA-63S-100 Wireless optical smoke and heat detector with built-in siren for the JA-100 system

Detector is designed to detect the presence of fire inside residential or commercial buildings. It should not be installed in industrial premises.

Wireless optical smoke and heat detector with built-in siren for the JA-100 system

JA-63S-100 Wireless optical smoke and heat detector with built-in siren for the JA-100 system

The battery-powered detector has a built-in local warning siren combined with a transparent LED indicator.

The alarm information can also be transferred via a wireless connection to the JABLOTRON 100+ system.

The JA-63S–100 detector combines an optical smoke sensor with a heat sensor. Both sensors have their outgoing signals processed digitally, resulting in higher false alarm immunity. The optical sensor works using a light diffusion principle and is very sensitive to the presence of large-sized particles which are characteristic of dense smokes. By contrast, the sensor is less sensitive to small-sized particles which are typical of cleanly burning fires. In particular, the smoke sensor is not capable of detecting the by-products of cleanly-burning fluids such as alcohols, for instance. This deficiency is compensated for by the built-in heat sensor. This sensor provides a slower reaction when compared to the smoke sensor, but is much better at reacting to fires with rapidly rising heat producing only a little smoke. Smoke/heat sensor participation is configurable by DIP switches.

Tekniska specifikationer

Voltage 1x AA 1.5 V alkaline battery
Battery lifetime typically 2 years
Communication frequency 868,1 MHz, JABLOTRON protocol
Wireless communication range 100m (in open space)
Smoke detection optical, light dispersion
Smoke sensor sensitivity m = 0.11 - 0.13 dB/m pursuant to EN 14 604
Temperature detection class A2 pursuant to EN 54-5
Fire-alarm temperature +60 °C to +70 °C
Acoustic power of the built-in siren min. 85 dB/3m A
Operational temperature range -10 to +70 °C
Dimensions diameter 126 mm, height 65 mm
Complies with EN 14 604, A2 EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 300220, EN 60950-1
Terms of use ERC REC 70-03

Liknande produkter

JA-110TP Buss inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen användsPG-utgångar.

JA-150TP Trådlös inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ systemet inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen används PG-utgångar.

JB-TS-PT1000 Universell temperatursensor typ PT1000

Temperaturgivare med en kabel för temperaturmätning av gaser, vätskor och fasta ämnen i intervallen -50° C till +200° C.

JA-110ST BUSS branddetektor kombinerad rök- och värme

BUSS kombinerad rök- och värmedetektor, detekterar brand inne i bostäder eller kommersiella lokaler. Dessa inställningar är möjliga: rök och värme, rök eller värme, endast rök, endast värme.

JA-111ST-A Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.

JA-150ST trådlös brand- och temperaturdetektor

JA-150ST optisk BUSS rök- och temperaturdetektor känner av brand inne i bostäder och anläggningar. Den tillåter dessa inställningar: rök och värme, rök eller värme, endast rök eller endast värme.

JA-151ST The trådlös kombinerad rök- och temperaturdetektor med inbyggd sirene

JA-151ST branddetektor, kombinerad optisk rök- och temperaturdetektor upptäcker brand i byggnader. Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor.

JA-151ST-A Branddetektor trådlös, kombinerad rök- och värmedetektor med inbyggd sirene

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.