Jablotron

JA-63S-100 Wireless optical smoke and heat detector for the JA-100 system

Detector is designed to detect the presence of fire inside residential or commercial buildings. It should not be installed in industrial premises.

Wireless optical smoke and heat detector for the JA-100 system

JA-63S-100 Wireless optical smoke and heat detector for the JA-100 system

The battery-powered detector has a built-in local warning siren combined with a transparent LED indicator.

The alarm information can also be transferred via a wireless connection to the JABLOTRON 100+ system.

The JA-63S–100 detector combines an optical smoke sensor with a heat sensor. Both sensors have their outgoing signals processed digitally, resulting in higher false alarm immunity. The optical sensor works using a light diffusion principle and is very sensitive to the presence of large-sized particles which are characteristic of dense smokes. By contrast, the sensor is less sensitive to small-sized particles which are typical of cleanly burning fires. In particular, the smoke sensor is not capable of detecting the by-products of cleanly-burning fluids such as alcohols, for instance. This deficiency is compensated for by the built-in heat sensor. This sensor provides a slower reaction when compared to the smoke sensor, but is much better at reacting to fires with rapidly rising heat producing only a little smoke. Smoke/heat sensor participation is configurable by DIP switches.

Tekniska specifikationer

Voltage 1x AA 1.5 V alkaline battery
Battery lifetime typically 2 years
Communication frequency 868,1 MHz, JABLOTRON protocol
Wireless communication range 100m (in open space)
Smoke detection optical, light dispersion
Smoke sensor sensitivity m = 0.11 - 0.13 dB/m pursuant to EN 14 604
Temperature detection class A2 pursuant to EN 54-5
Fire-alarm temperature +60 °C to +70 °C
Acoustic power of the built-in siren min. 85 dB/3m A
Operational temperature range -10 to +70 °C
Dimensions diameter 126 mm, height 65 mm
Complies with EN 14 604, A2 EN 54-5, EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 300220, EN 60950-1
Terms of use ERC REC 70-03

Liknande produkter

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

JA-110G-CO Bussmodul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-110G-CO är en pluginmdodul avsedd för direktinstallation i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilket möjliggör bussanslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

JA-110ST BUSS branddetektor kombinerad rök- och värme

BUSS kombinerad rök- och värmedetektor, detekterar brand inne i bostäder eller kommersiella lokaler. Dessa inställningar är möjliga: rök och värme, rök eller värme, endast rök, endast värme.

JA-110TP Buss inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen användsPG-utgångar.

JA-111ST BUSS kombinerad rök- och temperaturdetektor

The JA-111ST buss branddetektor (kombination av optisk- och temperaturdetektering) upptäcker brand i lokaler och byggnader.

JA-111ST-A Branddetektor buss, kombinerad rök- och värmedetektor

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.