UR-01 Universal DIN-relä

Det är bekvämt att ha det här reläet i din verkstygslåda eftersom det hjälper dig att lösa en mängd olika uppgifter.

Universal DIN-relä

UR-01 Universal DIN-relä

Det innehåller switchande kontakter med galvanisk och säkerhetsisolering för switchning av 230VAC/16A strömbelastningar som kan användas i något av de åtta valbara lägena. Reläet är avsett för installation på en DIN-skena och dess egenskaper ställs in med hjälp av brytarna under höljet.

Den erbjuder 8 funktioner:

  • Switchande relä – standard NO/NC relä
  • Bistabilt relä – t.ex. för belysningskontroll från flera olika platser med användning av knappar.
  • Bistabilt relä med tidsbegränsning – t.ex. för kontroll av belysning från fler platser (ljuset kommer inte att vara på längre än den inställda tiden)
  • Fördröjd frånkoppling – t.ex. för nedtrappning av en fläkt
  • Fördröjd påswitchning - starten av en elektrisk motor i stjärn- deltaläge
  • Framkantsimpuls - aktivering av en applikation i en viss tid.
  • Bakkantsimpuls - t.ex. för att koppla på en fläkt efter att belysningen slagits av
  • Regelbundna impulser - i en inställd intervall kommer den att aktivera en enhet i 10 min. - t.ex. för den regelbundna uppvärmningen av en handuksvärmare i ett badrum.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 230 V AC / 50 Hz, skyddsklass II.
Strömförbrukning 0.3 W / max. 0.8 W
Ingång A 230 V AC
Belastningskapacitet för strömreläkontakterna:
(galvaniskt isolerad från kontrollterminalerna)
skyddsklass II:
   Maximal switchad spänning 250 V AC / 24 V DC
   Motståndsbelastning (cosφ=1) max. 16 A
   Induktiv, kapacitetsbelastning (cosφ=0.4) max. 8 A
   Halogenbelysning max. 1000 W
   Likström (DC) 384 W
   Minsta switchade likström 0.5 W
Kabelarea max. 2 x 1.5 mm2; max. 1 x 2.5 mm2
Mått 18 x 90 x 65 mm, 1 DIN modul
Intervall för driftstemperatur -10 till +40 °C
Kapslingsklass IP20, IP40 för frontpanelen (EN 60529)
Överensstämmer med EN 60947-6-1, EN 61000-6-1, EN 50581