Jablotron

JA-152NM Trådlöst handtagslås med magnetdetektor

En trådlös modul för PG-utgångar integrerad i ett mekaniskt lås som kan användas till att låsa en dörr eller ett fönsterhandtag när lokalens larm är aktiverat.

Trådlöst handtagslås med magnetdetektor

JA-152NM Trådlöst handtagslås med magnetdetektor

Den har en integrerad magnetdetektor som möjliggör för dig att övervaka att ett fönster eller en dörr är stängda. Låset erbjuder en valbar funktion för automatisk upplåsning om ett brandlarm aktiveras.

  • Den magnetiska sensorn i modulen ger endast information om statusen för fönstret eller dörren; den är inte avsedd för detektering av inbrott i byggnaden ( Produkten är inte certifierad som en elektronisk trådlös detektor.)
  • Innan installationen påbörjas skall lämpligheten för den särskilda monteringen verifieras med hänsyn till fönsterkarmen eller handtaget.
  • För att säkerställa att handtagslåset fungerar skall det gå att vrida handtaget till helt stängt läge. Ett fönster eller ett handtag kan inte låsas i positionen för mikroventilation eller full ventilation.
  • Modulen är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i  systemet.

Tekniska parametrar

Kompatibel med F-Link 1.4.0 och högre
Strömkälla 2 AA alkaliska batterier (LR6) 1.5 V 2400 mAh
Varning Batterierna ingår inte i produktförpackningen.
Batteriets typiska livslängd cirka 2 år (1 låsning / upplåsning per dag)
Kommunikationsband 868.1 MHz, JABLOTRON-protokoll
Kommunikationsräckvidd cirka 300 m (fri terräng)
Mått 229 mm x 34 mm x 18 mm
Miljö II. inomhus, allmänt (i enlighet med EN 50131-1)
Drifttemperaturintervall -20 °C till +60 °C
Uppfyller även kraven i ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
Driftsförhållanden ERC REC 70-03

Liknande produkter

CT-01 Shutter-movement detector

The CT-01 is wired detector for detecting the unauthorised movement of external window shutters on houses or buildings. Can be connected with JA-150M or JA-81M

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.

JA-110B BUSS akustisk glaskrossdetektor

JA-110B BUSS glaskrossdetektor aktiverar vid glaskross. Den använder dubbelteknik för detektion (lufttryck och ljudanalys). Känsligheten kan justeras. Detektorn kommunicerar och strömförsörjs genom BUSS.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

JA-110G-CO Bussmodul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-110G-CO är en pluginmdodul avsedd för direktinstallation i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilket möjliggör bussanslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

JA-110M BUSS modul för magnetiska detektorer – 2 ingångar

JA-110M BUSS modul används för att ansluta magnetkontakter (dörr/fönsterdetektor). Den inkluderar två oberoende programmerbara ingångar NC, NO eller balanserad med EOL resistor.

JA-110P BUSS PIR rörelsedetektor

JA-110P är en BUSS PIR rörelsedetektor utformad för skydd av inomhusmiljöer. Den detekterar rörelse från mänsklig kroppstemperatur.