Jablotron

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J används främst som en trådlös panik eller larmknapp. Den är konstruerad att aktivera paniklarm men kan även agera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter.

Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

Den har sabotagekontakter och övervakar själv sin batterispänning. Reaktionen av knappaktivering är konfi gureringsbar.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning alkaliskt batteri typ L1016 (6 V)
Beräknad livslängd ca 3 år
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvidd ca 300 m (öppen yta)
Dimensioner 80 × 80 × 29 mm
Certifi ering grade 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3