Jablotron

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J används främst som en trådlös panik eller larmknapp. Den är konstruerad att aktivera paniklarm men kan även agera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter.

Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

Den har sabotagekontakter och övervakar själv sin batterispänning. Reaktionen av knappaktivering är konfi gureringsbar.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning LS14250 litiumbatteri (3.6V ½ AA / 1.2 Ah)
Beräknad livslängd ca 3 år
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvidd ca 300 m (öppen yta)
Dimensioner 80 × 80 × 29 mm
Certifi ering grade 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3

Liknande produkter

JA-112J BUSS nöd-/panik-/styr-knapp

JA-112J väggknapp är avsedd för att avge ett nöd/paniklarm eller styra PG-utgång.

JA-187J Trådlös Nöd- och trygghetslarm Handledsrem

JA-187J är en knapp med handleds- eller halsrem som kan fjärraktivera ett paniklarm eller styra olika enheter. Den används främst av personal eller vårdkrävande personer för att påkalla hjälp, trygghetslarm etc.