JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J används främst som en trådlös panik eller larmknapp. Den är konstruerad att aktivera paniklarm men kan även agera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter.

Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

Den har sabotagekontakter och övervakar själv sin batterispänning. Reaktionen av knappaktivering är konfi gureringsbar.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning LS14250 litiumbatteri (3.6V ½ AA / 1.2 Ah)
Beräknad livslängd ca 3 år
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvidd ca 300 m (öppen yta)
Dimensioner 80 × 80 × 29 mm
Certifi ering grade 2, EN 50131-1, EN 50131-5-3

Liknande produkter

BAT-3V6-1/2AA-LS Lithium battery

Lithium battery type CR14250 (1/2AA) 3.6 V / 1.2 Ah