Jablotron

JA-182M trådlös ”osynlig” magnetkontakt

JA-182M är utformad för att upptäcka när fönster och dörrar öppnas. Denna ”osynliga“ magnetkontakt installeras i plast eller träramen för fönstret och är därför helt diskret.

trådlös ”osynlig” magnetkontakt

JA-182M trådlös ”osynlig” magnetkontakt

Detektorn passar till de fl esta modeller av fönstertillverkare. Vissa typer av metallramar är redan förberedd för installation av denna detektor. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

 

Tekniska parametrar

Strömförsörjning 2× litiumbatterier typ CR2354 (3 V)
Beräknad livslängd ca 3 år
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvidd ca 200 m (öppen yta)
Dimensioner 192 × 25 × 9 mm
Certifi ering grade 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3

Liknande produkter

CT-01 Shutter-movement detector

The CT-01 is wired detector for detecting the unauthorised movement of external window shutters on houses or buildings. Can be connected with JA-150M or JA-81M

EI208DW Ei208DW fristående Co gasdetektor med display

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc. I detektor EI208DW visas koncentrationen i displayen.

EI208W Ei208W fristående Co gasdetektor

Används för att upptäcka CO gas (kolmonoxid) och varnar I tid vid skadliga effekter på människors hälsa. Detektorn är certifi erad för installation inomhus, husvagnar, båtar, etc.

JA-110B BUSS akustisk glaskrossdetektor

JA-110B BUSS glaskrossdetektor aktiverar vid glaskross. Den använder dubbelteknik för detektion (lufttryck och ljudanalys). Känsligheten kan justeras. Detektorn kommunicerar och strömförsörjs genom BUSS.

JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

JA-110G-CO Bussmodul för anslutning av en Ei208W(D) CO detektor

JA-110G-CO är en pluginmdodul avsedd för direktinstallation i en "stand alone" Ei208W eller Ei208DW CO detektor vilket möjliggör bussanslutning till JABLOTRON 100+ systemet.

JA-110M BUSS modul för magnetiska detektorer – 2 ingångar

JA-110M BUSS modul används för att ansluta magnetkontakter (dörr/fönsterdetektor). Den inkluderar två oberoende programmerbara ingångar NC, NO eller balanserad med EOL resistor.

JA-110P BUSS PIR rörelsedetektor

JA-110P är en BUSS PIR rörelsedetektor utformad för skydd av inomhusmiljöer. Den detekterar rörelse från mänsklig kroppstemperatur.