Jablotron

JA-85ST Trådlös kombinerad rök- och värmedetektor

JA-85ST är en trådlös komponent i JABLOTRON ALARMS larmsystem OASIS. Den används för att detektera brandfaror inomhus i bostadshus eller kommersiella lokaler. Detektorn är också lämplig för installation i husbilar eller husvagnar.

Trådlös kombinerad rök- och värmedetektor

JA-85ST Trådlös kombinerad rök- och värmedetektor

Produkten är inte avsedd för att installeras i industrilokaler. JA-85ST detektorn använder trådlös kommunikation och drivs med tre AA batterier.

Detektorn indikerar för brandfara med inbyggd LED-indikering och akustisk signal. JA-85ST består av två oberoende detektorer – en optisk rördetektor och en värmedetektor. Den optiska rökdetektorn fungerar enligt principen för spritt ljus. Den är mycket känslig för stora dammpartiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som genereras vid förbränningen av vätskor som t.ex. alkohol. Det är därför som branddetektorn också har en inbyggd värmedetektor som har en långsammare reaktion, men som är mycket bättre på att upptäcka bränder som endast genererar en mindre mängd rök

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 3 x AA 1.5 V / 2.4 Ah alkaliska batterier
Batteriets normala livslängd cirka 3 år
Rökdetektion principen för optiskt spritt ljus
Rökdetektorns känslighet m = 0.11 - 0.13 dB/m
I enlighet med EN 14604, EN 54-7
Värmedetektion klass A1 i enlighet med EN 54-5
Larmtemperatur + 60 °C to +65 °C
Kommunikationsband 868.5 MHz, protokollet Oasis
Räckvidd cirka 300 m (utan hinder)
Mått diameter 126 mm, höjd 50 mm
Vikt 150 g
Arbetstemperatur -10 till +65°C
Överensstämmer också med EN 54-25, ETSI EN 300 220, EN 60950-1, EN 50130-4 och EN 55022