Jablotron

SD-283ST Trådbunden rök- och värmedetektor

SD-283ST används för att detektera brandfaror inomhus i bostadshus eller kommersiella lokaler. Detektorn är också lämplig för installation i husbilar eller husvagnar. Produkten är inte avsedd för att installeras i industrianläggningar.

Trådbunden rök- och värmedetektor

SD-283ST Trådbunden rök- och värmedetektor

Detektorn indikerar för brandfara med inbyggd LED-indikering och akustisk signal. Detektorn kan också drivas från en extern 12 V strömskälla från larmsystemets centralenhet och den tillhandahåller LARM och SAB utgångar. Om detektorn används med monterade batterier (3x 1.5 V AA), kan den vid 12 V strömavbrott fungera som en helt fristående detektor.

SD-283ST består av två oberoende detektorer – en optisk rördetektor och en värmedetektor. Den optiska rökdetektorn fungerar enligt principen för spritt ljus. Den är mycket känslig för stora dammpartiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som genereras vid förbränningen av vätskor som t.ex. alkohol. Det är därför som branddetektorn också har en inbyggd värmedetektor som har en långsammare reaktion men som är mycket bättre på att upptäcka bränder som endast genererar en mindre mängd rök.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning9 – 15 V DC / 3.5 mA (150 mA under larm)
eller 3 st. AA 1.5 V alkaliska batterieer
Batteriets normala livslängdcirka 3 år
Rökdetektionprincipen för optiskt spritt ljus
Rökdtektorns känslighetm = 0.11 - 0.13 dB / m
i enlighet med EN 14604:2005, EN 54-7
Värmedetektionklass A1 i enlighet med EN 54-5
Larmtemperatur+ 60 °C till +65 °C
Arbetstemperatur-10 °C till +65 °C
Mått, viktdiameter 126 mm, höjd 52 mm, 150 g
ÖverensstämmelseEN 50130-4, EN 55022