Jablotron

TM-201A Multifunktionell elektronisk termometer

Den multifunktionella elektroniska termometern TM-201A kan användas i alla installationer där ett eller två temperaturvärden skall mätas med en efterföljande stängnings- eller öppningsfördröjning.

Multifunktionell elektronisk termometer

TM-201A Multifunktionell elektronisk termometer

Termometern är utrustad med varningsindikering (en optisk och akustisk varningsindikering).

Den används normalt som en skyddstermometer, bistabil- eller differentialtermostat Förpackningen innehåller inte givare eller strömkälla.

För TM-201A, används CP-201T (två stycken i förpackningen) eller CP-201T-NW (ett stycke i förpackningen) temperaturgivare. Transformatorer LT-089.06 eller DE06-12 kan användas som en 12V strömkälla.

Tekniska specifikationer

Matningsspänning 11 till 17 V DC
Standbyförbrukning / maximal förbrukning 20 mA/50 mA
Mätintervall -40 °C till 125 °C
Temperaturgivartyp NTC 10kΩ, B25 / 100 = 3455 K
Drifttemperaturintervall -10 °C till +40 °C
Utgång UT omkopplingskontakt, max. 1 A vid 250 V, motståndsbelastning 6 A, skyddsklass II
Akustisk/optisk indikering Siren/LED
Kapslingsklass IP41 (i enlighet med EN 60529)
I överensstämmelse med EN 60730-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 50581
Rekommenderad temperaturgivare Jablotron CP-201T (NTC 10kΩ, B25 / 100 = 3455 K)
Givarprecision ± 1 % vid 25 °C, ± 2 °C i intervallet -25 °C till 105 °C
Specifikationer Bruksanvisning CP-201T (NW) MNC52900

Liknande produkter

GD-04A Back-up module

The GD-04A back-up module, which provides David with the ability to work approx. 12 to 24 hours continually without an external power supply.

SD-TESTER Test Spray Smoke Sabre

Smoke Sabre Test Spray is designed to test the functionality of Jablotron’s optical smoke detectors.

GD-02T Temperatursensorer för GD-02-DIN

Temperatursensorn GD-02T är ett tillbehör till den universella GSM-kommunikatorn GD-02-DIN. Den används för temperaturmätning och övervakning av temperaturgränsvärdena.

GD-04D DTMF module

The GD-04D DTMF module, which allows you to control David’s output relays by entering numeric codes (DTMF codes) on a telephone keypad during calls