Jablotron

JA-191PL Ledat fäste för PIR-detektorer av typen A-1x1P

Den används för att installera PIR-rörelsedetektorer i JA-1x1P-serien i ett tak eller på en vägg om placeringen kräver något annat än standardmontering.

Ledat fäste för PIR-detektorer av typen A-1x1P

JA-191PL Ledat fäste för PIR-detektorer av typen A-1x1P

Hållaren är en certifierad utrustning för JA-1x1P-detektorerna i den nya design serien och den levereras med en sabotagekontakt som kan anslutas till en kontakt i detektorn.