Jablotron

CC-03 Installationskabel JABLOTRON 100+ system

CC-03 är avsedd för en komfortabel installation av buss för JABLOTRON 100+ systemet med två extra parledare. Färgen på ledarna motsvarar färgerna på JA-100 buss, vilket underlättar anslutningar av bussenheter till systemet.

Installationskabel JABLOTRON 100+ system

CC-03 Installationskabel JABLOTRON 100+ system

Kabeln är förpackad I en karting med 250 met kabel (EasyReel). För enkel kontroll av förbrukat material så fi nns det metermarkeringar på kabeln.

Tekniska specifikationer

  • 1 × 2 × 20 AWG (0,5 mm2)
  • 3 × 2 × 24 AWG (0,2 mm2)