Jablotron

SD-503ST Fristående kombinerad rök- och värmedetektor

SD-503ST används för att detektera brandfaror inomhus i bostadshus eller kommersiella lokaler. Detektorn är också lämplig för installation i husbilar eller husvagnar. Produkten är inte avsedd för att installeras i industrianläggningar.

Fristående kombinerad rök- och värmedetektor

SD-503ST Fristående kombinerad rök- och värmedetektor

Detektorn indikerar för brandfara med inbyggd LED-indikering och akustisk signal. SD-503ST består av två oberoende detektorer – en optisk rördetektor och en värmedetektor. Den optiska rökdetektorn fungerar enligt principen för spritt ljus. Den är mycket känslig för stora dammpartiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som genereras vid förbränningen av vätskor som t.ex. alkohol. Det är därför som branddetektorn också har en inbyggd värmedetektor som har en långsammare reaktion men som är mycket bättre på att upptäcka bränder som endast genererar en mindre mängd rök

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 3 x 1.5 V AA/2.4 Ah alkaliska batterier
Batteriets normala livslängd cirka 3 år
Rökdetektion principen för optiskt spritt ljus
Rökdetektorns känslighet m = 0.11 - 0.13 dB/m i enlighet med EN 14604:2005
Värmedetektion klass A1 i enlighet med EN 54-5
Larmtemperatur + 60 °C till +65 °C
Arbetstemperatur -10 °C till +65 °C
Mått, vikt diameter 126 mm, höjd 52 mm, 150 g
Överensstämmelse EN 50130-4, EN 55022