Jablotron

TS-80 Floor sensor

Floor thermosensor for the TP-89 thermostat

Floor sensor

Liknande produkter

AN-81 external antenna

This antenna is designed for Jablotron wireless products, which use a frequency of 868 MHz and are equipped with a connector only for AN-8x antennas.

AN-868-2PIN extern antenn

AN-868 och AN-868-2PIN externa antenner är avsedda för att utöka kommunikationsavståndet för de trådlösa enheterna till Jablotrons säkerhetssystem genom att använda en frekvens på 868 MHz.

SA-105 Piezoelectric siren

A powerful piezoelectric siren for use inside a car to create an uncomfortable sound barrier and can also be placed in the sub-hood area. During installation, avoid placing the siren in a place where it could be in contact with water spray.

SA214-18 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 18 Ah)

SA214-7 Rechargeable battery

Pb rechargeable battery (12 V / 7 Ah)

TH-80 Wired thermostatic head - NC version

The TH-80 is a thermoelectric actuator designed for closing and opening the valves of heating circuits for floor heating and radiators with the use of the AC-116 control unit. NC version – normally closed (without power the valve is closed)

TH-81 Termoelektriskt manöverdon – NO-versionen

TH-81 är ett termoelektriskt manöverdon för stängning och öppning av ventiler i värmekretsar för golvvärme och värmeelement med användning av kontrollenheten AC-116. NO-versionen – normalt öppen (ventilen är öppen om ingen strömkälla är inkopplad till manöverdonet).

TM-201A Multifunktionell elektronisk termometer

Den multifunktionella elektroniska termometern TM-201A kan användas i alla installationer där ett eller två temperaturvärden skall mätas med en efterföljande stängnings- eller öppningsfördröjning.