Jablotron

JA-120PC (90) Buss PIR-rörelsedetektor med 90° bildbekräftelsekamera

Används för rörelsedetektion inuti byggnader, inklusive visuell larmbekräftelse. Fotografering aktiveras av rörelser, så att orsaken till larmet alltid indikeras på bilden. Den garanterade detektionstäckningen är 90°/12 m.

Buss PIR-rörelsedetektor med 90° bildbekräftelsekamera

JA-120PC (90) Buss PIR-rörelsedetektor med 90° bildbekräftelsekamera

  • Kamerans detektionsvinkel 90°
  • Bildernas upplösning LQ 320*240; HQ 640*480 pixlar
  • Blixtens räckvidd: max. 3 meter
  • Ström via centralenhetens buss
  • Detektorn har impulsaktivering.
  • Detektorn kan användas för att styra PG-utgångar.
  • Justering av känslighet kan justeras i två nivåer.
  • Detektorn är en enhet i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Kompatibel med F-Link 1.5.1 och högre
Strömkälla via centralenhetens buss +12 V (+9 - +15 V)
Back-up lägets (viloläge) förbrukning 5 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet 250 mA
Rekommenderad installationshöjd 2,5 m över golvnivå
Detektionsvinkel/detektionstäckning 90°/12 m
Kamerans detektionsvinkel 90°
Blixtens räckvidd max. 3 meter
Bildernas upplösning LQ 320*240; HQ 640*480 pixlar
Storleken på LQ-/ HQ-bilderna 2-20 kB / 2-64 kB (typiskt 6 kB / 35 kB)
LQ bildöverföringstid till centralenheten (idealiskt) inom 20 sek. (10 sek.)
HQ-bildöverföringstid till centralenheten (idealiskt) inom 130 sek. (60 sek.)
Typisk bildöverföringstid till servern 15 s/GPRS; 2 s/LAN eller 3G
Mått 110 x 60 x 55 mm
Klassificering säkerhetsnivå 2 / miljöklass II
I enlighet med EN 50131-1, EN 50131-2-2
Drifttemperaturintervall -10 till +40 °C
Miljö Allmänt inomhus
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022

Liknande produkter

JA-110P BUSS PIR rörelsedetektor

JA-110P är en BUSS PIR rörelsedetektor utformad för skydd av inomhusmiljöer. Den detekterar rörelse från mänsklig kroppstemperatur.

JA-180PB trådlös kombinerad Pir- och glaskrossdetektor

JA-180PB kombinerar JA-180P PIR rörelsedetektor med en glaskrossdetektor i samma kapsling. Varje sensor har en egen adress/position i centralenheten.

JA-185P trådlös Pir rörelsedetektor 360 gr.

JA-185P är en liten trådlös PIR detektor lämplig för att övervaka små rum eller kupén i en bil. Den är utformad för att monteras på vägg eller i tak. Den använder digital signalbehandling för att undvika falsklarm.

JA-180W trådlös kombinerad Pir rörelse- och mikrovågsdetektor

JA-180W detektorn används för att upptäcka mänskligrörelse i en byggnad. Kombinationen av rörelse- och mikrovågsdetektering så har detektorn hög immunitet mot falsklarm.

JA-180P Trådlös rörelse PIR detektor

JA-180P PIR rörelsedetektor utformad för invändigt skydd. Den upptäcker rörelse på objekt som har en mänsklig kroppstemperatur. Responsen är antingen direkt eller fördröjt larm. Inbyggda sabotagesensorer skyddar mot obehörig hantering.

JA-186P trådlös dual Pir rörelsedetektor

JA-186P är utformad för att upptäcka mänsklig rörelse i byggnader. IR detektion i två zoner ger en hög immunitet mot larm för husdjur. Den batteridrivna detektorn kommunicerar med Jablotron radioprotokoll.

JA-150P Trådlös rörelse PIR detektor

JA-150P är en PIR rörelsedetektor utformad för invändigt skydd. Den upptäcker rörelse på objekt som har en mänsklig kroppstemperatur.

JA-160PC trådlös Pir rörelsedetektor med kamera

Detektorn används för att upptäcka mänsklig rörelse i byggnader och lokaler och ge en visuell larmbekräftelse. Kameran tar färgbilder vid detektering av mänsklig rörelse när larmsystemet är tillkopplat. Varje bild tas som en dubbelexponering.