JA-112P (G) BUSS PIR rörelsedetektor

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den är avsedd att detektera mänskliga rörelser inuti byggnader. Den garanterade detektionsytan är 90°/12 m. Alternativet med den grå linsen har en vitljusimmunitet som med god marginal täcker de föreskrivna värdena i standarden. Detektorn uppfyller de högsta kvalitets- och designkraven, vilket gör att den passar även i luxuösa interiörer.

BUSS PIR rörelsedetektor

JA-112P (G) BUSS PIR rörelsedetektor

Immunitet mot vit-ljus bidrar till att reducera antalet falska larm som orsakas genom belysning genom fönster, blixtar eller reflekterande föremål.

Detektorn ger en ökad resistens mot vit ljus och det med god marginal över värdena föreskrivna av standarden (upp till 10000 lux).

Produkten är resultatet av mycket högt satta kvalitets- och designmål och med sitt estetiska utseende passar den även i luxuösa interiörer i vilken installationsvariant som helst. Förutom standardplaceringen i hörnet av ett rum kan den installeras på en väggyta med användning den JA-196PL-S inbyggnadsbox där detektorn delvis är i försänkt och elegant smälter in med väggen. För särskilda applikationer som t.ex. montering i taket eller en lutande detektionsvinkel kan den ledade hållaren JA-191PL användas.

Detektorn har impulsaktivering.

Detektorn kan användas för att kontrollera programmerbara PG-utgångar.

Justering mot falska larm är inställbar i två nivåer.

Detektorn är adresserbar och upptar en position i centralenheten.

Tekniska specifikationer

Kompatibel med: F-Link 2.0.0 och högre
Strömförsörjning via manöverpanelens buss 12 V (9 ...15 V)
Reservlägets (vilolägets) strömförbrukning: 3 mA
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 11 mA
Rekommenderad installationshöjd 2,5 m över golvnivå
Detektionsvinkel / detektionstäckning: 90°/12 m
Mått: 62 x 110 x 40 mm
Klassificering säkerhetsnivå 2/miljöklass II i enlighet med EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-2-2
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55022, EN 50581

Liknande produkter

JA-196PL-S Small wall mounting box for PIR detectors

The bracket has been designed for the installation of a PIR detector of the JA-1x2P series onto a plasterboard or brick wall. Thanks to this way of installation the detector in partly flush-mounted and fits the wall in a very elegant way.