JB-111N BUSS PG-relämodul Lågeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med låg effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för lågspänning (upp till 60V) t ex  för att aktivera elektriska dörrlås i passersystem, etc.

BUSS PG-relämodul Lågeffekt

JB-111N BUSS PG-relämodul Lågeffekt

Modulen kommunicerar och drivs av centralenhetens buss. Den kan installeras i en JA-19xPL installationsdosa eller direkt i centralenhetens kapsling.

Den är inte adresserbar och upptar ingen position i centralenheten.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning via centralenhet/ buss 12 V (9 ...15 V)
Aktuell förbrukning under reservdrift (öppet/stängt relä) 5 mA/25 mA
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 25 mA
Belastningskapacitet för reläkontakterna:
Maximal switchad spänning 50 V AC/60 V DC
Maximal switchad ström max. 2 A
Minsta switchade strömmen 10 mA
Mått: 70 x 40 x 15 mm
Klassificering nivå 2 i enlighet med EN 50131-1, EN 50131-3 endast när modulen är placerad i en JA-194PL eller JA-195PL-box med användning av modulen JA-111H TRB
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, ČSN EN 50581