JA-110F Buss översvämningsdetektor

Detektorn indikerar översvämning i utrymmen (källare badrum etc). Larmsignal förmedlas till centralenheten via systemets Buss. När elektroderna på sensorn får vattenkontakt skickas en larmsignal.

Buss översvämningsdetektor

JA-110F Buss översvämningsdetektor

När elektrodernas kontakt med vatten upphör skickas en återställningssignal. Detektorn har ingen sabotagekontakt och upptar en adress i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Detektor Aktiveras när elektroderna får vattenkontakt
Dimensioner 20 × 53 × 5 mm
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C