Jablotron

JA-120N BUSS modul för styrning av elektriska lås

JA-120N modulen är avsedd för strömförsörjning och styrning av elektriska lås och passagesystem via systembussen. Den är utrustad med batterier som säkerställer den inledande strömimpulsen som krävs för att öppna elektriska lås.

BUSS modul för styrning av elektriska lås

JA-120N BUSS modul för styrning av elektriska lås

JA-120N kan bekvämt installeras på alla platser där en extern strömförsörjning för elektriska lås kan vara svår att installera. Modulen reagerar på en av manöverpanelens PG-utgångar och den kan även aktiveras med en ”öppnaknapp” ansluten till dess: IN-terminal (den kan vid behov blockeras av ett tillkopplat larmområde). Modulen är adresserbar och upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförbrukning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Back-up batteri 3× 1,2V NiMh Eneloop AA HR-3UTGA 1900 mAh
Modulens förbrukning i viloläge 10 mA/60 mA (utan/with batteriladdning)
Dörr-utgångterminal strömbel impuls (1s) 600 mA, permanent 300 mA
Rekommenderade lås: Bera s.r.o – typ Befo 11211 eller Befo 31211 (kräver extern strömförbrukning)
Dimensioner 90 × 90 × 35 mm
Miljö enligt EN 50131-1 II. Allmänt inomhus
Arbetstemperaturområde 0°C till +40°C (för NiMh Eneloop), –10°C till + 40°C (för NiCd)
Säkerhetsnivå Grade 2 till EN 50131-1, EN 50131-3
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1

Liknande produkter

AC-160-DIN Trådlöst multifunktionellt relä för installation med DIN-skena

Det trådlösa reläet är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet men kan även installeras som en fristående enhet utan anslutning till centralenheten.

JA-112I BUSS Område-/PG-utgångsindikering

JA-112I indikeringsmodul används för att indikera ett tillkopplat område eller en aktiverad PG-utgång (1 - 128) genom att tända en röd LED. Den ansluts via buss.

JA-150N Trådlös PG relämodul 230 V AC

JA-150N är en trådlös PG- relämodul (10 A/230 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32). En önskad PG utgång väljs via 5 DIP omkopplare på enheten.

JA-151N Trådlös PG relämodul 12 - 24 V DC

JA-151N är en trådlös PG- relämodul (10 A/12 - 24 V AC). Den kopierar tillståndet från vald PG utgång i JABLOTRON 100+ systemet (PG1 till PG32).

JB-110N BUSS PG-relämodul Högeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med hög effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för 230V, t ex belysning, etc.

JB-111N BUSS PG-relämodul Lågeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med låg effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för lågspänning (upp till 60V) t ex  för att aktivera elektriska dörrlås i passersystem, etc.

JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller åtta galvaniskt isolerade PG- utgångar totalt. Den kan till exempel användas för att kontrollera optiska indikeringsinstrument, radiokommunikatorer eller strömreläer. 

JA-110N-DIN BuSS PG-din relämodul

JA-110N-DIN relämodul ger en reläutgång för höga effekter/belastningar. Modulen är designad för att monteras på DIN-skena (EN 60715). Den används för att slå av och på apparaters huvudström och hanterar belastning upp till 16A/250 V AC.