JA-112M BUSS-modul för magnetkontakter – 2 ingångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. En bussmodul som kan användas för anslutning av ett brett urval av magnetikontakter (inkl 3:e part) för att detektera när dörrar och fönster öppnas. Den har två separata sektionsingångar med möjlighet till individuella inställningar.

BUSS-modul för magnetkontakter – 2 ingångar

JA-112M BUSS-modul för magnetkontakter – 2 ingångar

Upp till 100 m ledningar kan anslutas till varje ingång. Ingångar kan anslutas utan balansering, de kan enkel- eller dubbel balanseras och kan anslutas till en kopplingsfunktion för rulljalusier. Även invertering av ingången eller minimal aktiveringstid för aktivering av larmet (0,1 s till 300 s) kan ställas in.

Detektorn kommunicerar med centralenhetens buss och drivs av den. Detektorn är adresserbar och upptar två positioner i centralenheten.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning via centralenhet/ buss 12 V (9 ...15 V)
Reservlägets (vilolägets) strömförbrukning: 5 mA
Aktuell förbrukning för kabelsektionen 10 mA
Maximal kabellängd från ingången till detektorn 100 m
Mått: 110 x 44 x 26 mm
Klassificering EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3
Miljö enligt EN 50131-1 II. inomhus, allmänt
Drifttemperatursintervall -10 °C till +40 °C
Den uppfyller även kraven i EN 50130-4 ed. 2+A2, EN 55032, EN 50581