Jablotron

JA-110M BUSS modul för magnetiska detektorer – 2 ingångar

JA-110M BUSS modul används för att ansluta magnetkontakter (dörr/fönsterdetektor). Den inkluderar två oberoende programmerbara ingångar NC, NO eller balanserad med EOL resistor.

BUSS modul för magnetiska detektorer – 2 ingångar

JA-110M BUSS modul för magnetiska detektorer – 2 ingångar

Den tillåter filtrering av mini aktiveringstid (0,5 s, 1 s, 2 s eller 5 s). Detektorn kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS. Larmminnesfunktionen är en valfri inställning som medger enkel indikering och lokalisering av ett larm. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet. SMART MEMORY indikering (SMI) ger visuell LED indikering av en aktiverad detektor. SMI återställs genom knappsatsen.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Strömförbrukning Standby: 5 mA
Rekommenderad längd på anslutningskabel mellan modul och magnetkontakter upp till 3 meter
Dimensioner 40 × 100 × 22 mm
Säkerhetsnivå grad 2, EN 50131-1, EN 50131-2-6
Miljöstandard enligt EN 50131-1 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C