Jablotron

JA-111ST BUSS kombinerad rök- och temperaturdetektor

The JA-111ST buss branddetektor (kombination av optisk- och temperaturdetektering) upptäcker brand i lokaler och byggnader.

BUSS kombinerad rök- och temperaturdetektor

JA-111ST BUSS kombinerad rök- och temperaturdetektor

Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor. Den tillåter dessa inställningar: rök och temperatur, rök eller temperatur, endast rök eller endast temperatur. Detektorn indikerar en brandsituation genom att indikera med inbyggd LED samt med en akustisk sirensignal. Den upptar en position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 9 - 15 V DC/ 3,5 mA (150 mA vid larm)
3× alkaline batterier AA 1,5 V
Batterilivslängd ca 3 år
Rökdetektering optisk ljusspridning
Rökkänslighet m = 0,11 ÷ 0,13 dB/m i enlighet med EN 54-7
Temperaturdetektering klass A1 i enlighet med EN 54-5
Larmtemperatur 60 °C till 65 °C
Arbetstemperaturområde -10 °C till +70 °C
Dimensioner diameter 126 mm, höjd 52 mm