JA-110TP Buss inomhustermostat

Avsedd för att mäta och styra inomhustemperaturen. Termostaten utökar applikationsräckvidden för systemet JABLOTRON 100+ inom området för hemautomatisering med en enkel zonkontroll. För omkoppling av uppvärmningen användsPG-utgångar.

Buss inomhustermostat

JA-110TP Buss inomhustermostat

I en byggnad kan upp till 16 termostater installeras som kan styra upp till 16 separata kretsar. Produkten är en komponent i JABLOTRON 100+-systemet, är adresserbar och upptar en position i systemet.

  • Full integration i MyJABLOTRON = information om aktuell status och fjärrstyrning av termostaten
  • Automatisk omkoppling till ekonomitemperatur vid tillkoppling av systemet.
  • Läge för veckoschema
  • Möjlighet att ange den manuella temperaturens tillkopplingskod
  • Möjlig att slå av om bara en minimitemperatur skall bibehållas i byggnaden.
  • Dämpning av uppvärmningen om ett fönster öppnas
  • Rapport skickas vid hög eller låg temperatur
  • Lätt att styra genom att ringa upp
  • Graf över temperaturhistorik
  • Sabotagekontakt

Tekniska specifikationer

Strömkälla via centralenhetens buss +12 V (+9 - +15 V)
Back-up lägets (viloläge) förbrukning 1 mA
Aktuell förbrukning för kabelvalet 1 mA
Rekommenderad installationshöjd 1,5 m över golvnivå
Mått 66 x 90 x 22 mm
Drifttemperaturintervall -10 till +70 °C
Mätningsprecision i drifttemperaturernas intervall 0.1 °C
Uppfyller även kraven i EN 50130-4, EN 55022