Jablotron

JA-110R Buss gränssnitt för trådlösa komponenter

Med JA-110R radio BUSS modul kan du ansluta trådlösa radioenheter som t ex detektorer till larmsystemet. Upp till 3 st JA-110R-moduler kan installeras i systemet för att säkra god radioräckvidd i lokalerna.

Installation görs endast av en utbildad tekniker med ett giltigt JABLOTRON-certifikat.

Buss gränssnitt för trådlösa komponenter

JA-110R Buss gränssnitt för trådlösa komponenter

Den kommunicerar och strömförsörjs genom BUSS. Det är valfritt att montera modulen i centralenhetens hölje eller någonstans i lokalen utmed bussledningen. Den är adresserbar och upptar en position i larmsystemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Viloläge 25 mA
Radio frekvens 868,1 MHz
Dimensioner 40 × 150 × 23 mm
Miljöstandard enligt EN 50131-1, EN 50131-3 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C

Liknande produkter

JA-111R Buss radiomodul för att ansluta JA-100 trådlösa enheter

JA-111R radiobussmodulen används för att ansluta alla JABLOTRON 100-systemets trådlösa enheter. För att perfekt täcka de övervakade områdena kan upp till 3st JA-111R-moduler installeras i ett system.

JA-150R Envägs signalrepeteringsenhet för JA-100 trådlösa enheter

Avsedd för att utöka radiokommunikationsavståndet och för att öka överföringskapaciteten i stora installationer. Den repeterar alla envägs kommunicerande enheters signaler i JABLOTRON 100 systemet.