Jablotron

JA-110N BUSS 230 V AC utgångsmodul PG

JA-110N BUSS effektmodul PG är ett omkopplingsbart utgångsrelä (8 A) med NO eller NC inställning. En lämplig PG utgång programmeras genom DIP strömställare (driver en av PG utgångarna 1 - 32).

BUSS 230 V AC utgångsmodul PG

JA-110N BUSS 230 V AC utgångsmodul PG

Den kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS. Den kan installeras i JA-190PL dosa. Ej adresserbar.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
AVSLAGEN strömförbrukning 5 mA
PÅSLAGEN strömförbrukning 45 mA
Max utgångsbelastning max 16 A/250 V
Reaktiv belastning 8 A/250 V
Minimum omkopplingsström 100 mA vid 12 V DC eller 1,2 W
Miljöstandard enligt EN50131-1, EN 50131-3 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C