Jablotron

JA-111N BUSS 12 - 24 V DC utgångsmodul PG

JA-111N utgångssignalmodul PG är ett omkopplingsbart relä (1 A) med NO eller NC inställning. En lämplig PG utgång programmeras genom DIP strömställare (driver en av PG utgångarna 1 - 32).

BUSS 12 - 24 V DC utgångsmodul PG

JA-111N BUSS 12 - 24 V DC utgångsmodul PG

Den kommunicerar och strömförsörjs genom centralenhetens BUSS. Den kan installeras i JA-190PL dosa. Ej adresserbar.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
AVSLAGEN strömförbrukning 5 mA
PÅSLAGEN strömförbrukning 25 mA
Max utgångsbelastning max 1 A/30 V DC
Minimum omkopplingsström 10 mA
Miljöstandard enligt EN50131-1, EN50131-3 II, inomhus
Arbetstemperaturområde –10 till 40 °C

Liknande produkter

JB-111N BUSS PG-relämodul Lågeffekt

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller en fysisk reläutgång för aktivering av funktioner med låg effekt. Den är lämplig till styrning av inkopplade enheter avsedda för lågspänning (upp till 60V) t ex  för att aktivera elektriska dörrlås i passersystem, etc.