Jablotron

JA-151ST-A Branddetektor trådlös, kombinerad rök- och värmedetektor

Används för att upptäcka brandfaror i bostadshus och kommersiella byggnader. Den har inbyggd siren som kan indikera brandlarm, både från den interna detektorn och även från en annan detektor i systemet.

Branddetektor trådlös, kombinerad rök- och värmedetektor

JA-151ST-A Branddetektor trådlös, kombinerad rök- och värmedetektor

Detektorn kommunicerar trådlöst och drivs med batterier (3x 1.5 V AA).

Om detektorn används utan att tilldelats till en centralenhet eller om kommunikationen med centralenheten har upphört, fungerar den i ett autonomt läge (EN 14604).

Detektorn indikerar en farlig situation optiskt med ett integrerat ljus och med en siren. Den kan akustiskt rapportera:

  • ett brandlarm detekterat i detektorn
  • ett brandlarm från systemet (larmet aktiverat av en annan branddetektor)
  • en annan typ av larm (t.ex. inbrottslarm)
  • för larm rapporterade av systemet, kan det ställas in för vilka områden larmet kommer att indikeras

Produkten innehåller två separata detektorer – en optisk rökdetektor och en temperaturdetektor. Den optiska rökdetektorn använder principen för ljusdiffusering. Den är mycket känslig för partiklar som finns i tjock rök. Den är mindre känslig för små partiklar som kommer från brännbara vätskor som t.ex. alkohol. Därför finns en inbyggd värmedetektor, som reagerar bättre på en värmeutveckling från en brand med liten rökutveckling.

Branddetektorerna skall installeras av en behörig tekniker med ett giltigt Jablotroncertifikat. Detektorn är inte avsedd för installation i industrimiljöer.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 3x alkaliska batterier AA 1.5 V / 2.4 Ah
3x Litiumbatterier FR6 (AA) 1.5 V / 3.0 Ah
Batterierna ingår inte i produktförpackningen.
Batterilivslängd ca 3 år
Rökdetektering optisk ljusspridning
Rökkänslighet m = 0,11/0 ÷ 13 dB/m i enlighet med EN 14604, EN 54-7
Temperaturdetektering klass A1 i enlighet med EN 54-5
Larm vid temperatur 60 °C till 65 °C
Kommunikationsfrekvens 868 MHz
Radioräckvid ca. 300 mm (öppen yta)
Dimensioner diameter 126 mm, höjd 50 mm
Arbetstemperaturområde –10 °C till +70 °C