CA-345 Billarm med lokal indikation och stöldskydd

Billarmet CA-345 är avsett för installation i en bilinteriör med en fordonsspänning på 12 såväl som 24 V och en jordad negativ pol. Den är skyddad mot omkastad polaritet, aktiveringsingångarna är skyddade mot kortslutning och spänningsförsörjning. 

Billarm med lokal indikation och stöldskydd

CA-345 Billarm med lokal indikation och stöldskydd

Översikt över billarmsfunktioner:

 • Integrerad CAN-bussomvandlare. Fordonets statusinformation (upplåsning och låsning av fordonet med original-FK (fjärrkontroll), slå på tändningsnyckeln, öppna dörren, huven, bagageluckan) kan göras med en CAN-bussanslutning utan att påverka dess kommunikation.
 • En integrerad stötdetektor har en justerbar känslighet med användning av en trimmer inuti enheten. Utlösning av den kan orsaka en signal (1s sirenljud), utlösa ett larm eller bägge. OM larmfunktionen är aktiverad används ett filter för att eliminera oavsiktliga stötar (t.ex. ett tungt fordon som åker förbi...). Ett larm utlöses om den första stöten följs av ytterligare en inom 15 sekunder. Om både signal- och larmfunktionerna är aktiverade reagerar larmet på den första stöten med ett kort ljud och efter den andra stöten (inom 15 s) utlöses ett larm.
 • En spänningsfallsgivare detekterar, med aktiverat larm, om en enhet i bilen har slagits på (skydd mot t.ex. mekanisk upplåsning av centrallåset), vilket resulterar i ett plötsligt spänningsfall. Givaren blockeras i 20 minuter efter aktiveringen (möjliggör inbromsningen av motorns kylfläkt). Den kan avaktiveras med användning av programvaran (parameter 8) om självständiga enheter används i bilen (uppvärmning, kylskåp).
 • Larmet är utrustat med olika larmingångar vilkas antal beror på larmets kabeldragningsmetoder, se nedan.
 • Upp till 12 trådlösa detektorer i serien JABLOTRON 100+ kan läras in till billarmet. De kan övervaka rörelser i bilen, krossandet av ett fönster såväl som utrymmet i garaget där fordonet är parkerat.
 • En programmerbar utgång kan koppla om strömkällan för kompletterande detektorer (mikrovågor, lutningsdetektor) som är aktiva när larmet aktiveras eller tillhandahåller en signal för kontrollen av modulerna MCB-03 and MCO-04 (AUX).
 • Blockeringsreläkretsen kan användas för att t.ex. koppla ur bilstartern, bränslepumpen eller tändningskretsen. Med funktionen AUTOIMO påslagen kan bilen inte startas om tändningsnyckeln har varit avslagen i med än 5 minuter. Funktionen avblockeras med hjälp av en fjärrkontrollknapp.
 • Vid ett larm aktiveras sirenens utgång i 30 s. Om larmet åtgärdas på rätt sätt kommer sirenen sluta ljuda omedelbart.
 • Akustisk indikation, se det separata avsnittet nedan.
 • Om bilen överlämnas till en reparationsverkstad kan funktionen AUTOIMO och den akustiska indikationen enkelt stängas av tillfälligt.
 • Optisk indikation för aktivering deaktivering av ett larm. Billarmet kan kontrollera fordonets körriktningsvisare i tre valbara lägen.
 • Öppna bagageluckan. I avaktiverat tillstånd kan bilens bagagelucka öppnas med fjärrkontrollen om dess mekaniska system möjliggör detta (BLK-utgångsfunktionen måsta vara inställd på kontroll av bagageutrymmet).
 • PANIC är en funktion för utlösning av sirenen md användning av fjärrkontrollen i aktiverat och avaktiverat läge (genom att samtidigt trycka på bägge knapparna). Det kan användas för att snabbt hitta bilen på en parkeringsplats. Den här funktionen finns tillgänglig med parameter 17 (PANIC).
 • För nöddeaktivering är larmet utrustat med en betjäntknapp. Den används även för att ställa in valfria parametrar
 • Information om driftstatusar indikeras med en LED.
 • Billarmsinställningar och parametrar kan enkelt justeras med användningen av den trådlösa enheten CA-340PRG ansluten till en PC.

Tekniska specifikationer

Strömförsörjning 12/24 V (9 – 32) V DC
Viloströmsförbrukning max. 20 mA
Driftfrekvensområde 1 RF kanal, GFSK, 868.1 MHz
RC-mottagare 868.1 MHz, GFSK, ERP <25 mw
Driftstemperaturintervall -40 °C till +85 °C
Larmets varaktighet 30 sek.
Blockeringsreläets strömbärande kapacitet 8 A Kontinuerligt/12 A oregelbundet
BLK-utgångens strömbärande kapacitet 200 mA
PGM-utgångens strömbärande kapacitet 25 mA
ULK/LCK -utgångarnas strömbärande kapacitet 200 mA
Kapslingsklass (i enlighet med EN 60529) IP40
Mått 118 x 80 x 35 mm
Uppfyller bestämmelsen ECE Nr. 116
Elsäkerhet EN 62368-1
EMC ECE No. 116, ETSI EN 301 489-1, -3, -7
Radioparametrar ETSI EN 300 220-1, -2
Driftsförhållanden, allmän auktorisering ECC/DEC/(04)06, ERC/DEC/(97)02, ECC/DEC/(06)01; ERC/REC 70-03

Liknande produkter

JA-185P trådlös Pir rörelsedetektor 360 gr.

JA-185P är en liten trådlös PIR detektor lämplig för att övervaka små rum eller kupén i en bil. Den är utformad för att monteras på vägg eller i tak. Den använder digital signalbehandling för att undvika falsklarm.

JA-154J MS II Tvåvägs fjärrkontroll med fyra knappar

Den möjliggör fjärrstyrning av säkerhetssystemet, plus olika elektriska enheter, eller aktivering av ett nödlarm. Bekräftelsen av utförandet av ett kommando via optiska och akustiska reaktioner.

JA-152J MS II Dubbelriktad nyckelring med två knappar

Det möjliggör fjärrkontroll av Den möjliggör fjärrkontroll av säkerhetssystemet, plus olika elektriska anordningar, eller aktiveringen av ett nödlarm. Bekräftelsen av utförandet av ett kommando via optiska och akustiska reaktioner. 

MCB-03 Innovated CAN bus converter

This product replaces the older MCB-02 module. It supports reading data from CAN buses, newly also FD CAN and LIN bus. The module converts digital information to analogue form, in order to connect to the inputs of the CA-2103, CA-345 and other car alarms. It switches information on vehicle locked/unlocked status, ignition status, door open and close, hood open and close, etc.

MCO-04 Car alarms output module

The product is an extension module for CA-2103 and CA-345 series car alarms for controlling appliances in the vehicle - independent heating, power supply for additional detectors, control of optical signalling and other functions.