Jablotron

JA-118N Åtta-kanals utgångsmodul

Denna åtta-kanals utgångsmodul har utgångar för signalering av säkerhetsstatus i upp till 8 områden, signalering av IW/EW larm i de 8 områdena eller signalering av statusen på upp till 8 PG utgångar.

Åtta-kanals utgångsmodul

JA-118N Åtta-kanals utgångsmodul

Den är konstruerad för att installeras i en JA-190PL kopplingsdosa eller på ett DIN-system. Utgångar är isolerade från Bussen. Inställningen görs med en DIP- strömställare. Modulen upptar ingen position i systemet.

Tekniska parametrar

Strömförsörjning via centralenhetens BUSS 12 V (9 - 15 V)
Inställningar genom DIP strömställare
Utgångar Ger +U spänning
Utgångsström 100 mA

Liknande produkter

JB-118N BUSS PG-utgångsmodul - 8 utgångar

Produkten är en bussenhet för JABLOTRON 100+. Den tillhandahåller åtta galvaniskt isolerade PG- utgångar totalt. Den kan till exempel användas för att kontrollera optiska indikeringsinstrument, radiokommunikatorer eller strömreläer.