Jablotron

Termostathuvuden & Manöverd

TH-80 wired thermostatic head

TH-80 serves for optimum control of valves on heating circuit distributors. Control is done a room thermostat with two-point output or pulsewidth modulation.

TH-81 Termoelektriskt manöverdon – NO-versionen

TH-81 är ett termoelektriskt manöverdon för stängning och öppning av ventiler i värmekretsar för golvvärme och värmeelement med användning av kontrollenheten AC-116. NO-versionen – normalt öppen (ventilen är öppen om ingen strömkälla är inkopplad till manöverdonet).

Subkategorie Grundläggande värmereglerin