Jablotron
AN-81 external antenna

This antenna is designed for Jablotron wireless products, which use a frequency of 868 MHz and are equipped with a connector only for AN-8x antennas.

TP-150 wireless indoor thermostat

TP-150 is a wireless indoor thermostat which can be used with AC-116 only!. It serves for the measuring and regulation of temperature. The temperature is set by the knob.

TP-155 Wireless programmable indoor thermostat

TP-155 is a wireless indoor thermostat which can be used with AC-116 only!. TP-155 is a wireless programmable indoor thermostat with a weekly heating schedule.

TH-80 wired thermostatic head

TH-80 serves for optimum control of valves on heating circuit distributors. Control is done a room thermostat with two-point output or pulsewidth modulation.

AN-868-2PIN extern antenn

AN-868 och AN-868-2PIN externa antenner är avsedda för att utöka kommunikationsavståndet för de trådlösa enheterna till Jablotrons säkerhetssystem genom att använda en frekvens på 868 MHz.

TH-81 Termoelektriskt manöverdon – NO-versionen

TH-81 är ett termoelektriskt manöverdon för stängning och öppning av ventiler i värmekretsar för golvvärme och värmeelement med användning av kontrollenheten AC-116. NO-versionen – normalt öppen (ventilen är öppen om ingen strömkälla är inkopplad till manöverdonet).