Nödutrustning

JA-156J Trådlös multifunktionell panikknapp

Den trådlösa multifunktionsknappen JA-156J är avsedd att utlösa ett paniklarm eller styra PG-utgångar.

JA-157J Trådlös handleds- och halsbands panikknapp

Panikknapp JA-157J kan fjärraktivera ett nödlarm eller styra olika enheter. Den används huvudsakligen för personliga hjälpanrop.

JA-158J Trådlös väggknapp

Väggknapp JA-158J möjliggör för dig att fjärraktivera ett paniklarm, styra andra enheter/reläer, användas som en ringklocka eller för att kontrollera larmsystemet.

JA-188J Trådlös överfalls-/trygghetslarmknapp

JA-188J används främst som en trådlös panik eller larmknapp. Den är konstruerad att aktivera paniklarm men kan även agera som fjärrkontroll för till- & frånkoppling av larmsystemet samt styra andra enheter.

JA-112J BUSS nöd-/panik-/styr-knapp

JA-112J väggknapp är avsedd för att avge ett nöd/paniklarm eller styra PG-utgång.

JA-187J Trådlös Nöd- och trygghetslarm Handledsrem

JA-187J är en knapp med handleds- eller halsrem som kan fjärraktivera ett paniklarm eller styra olika enheter. Den används främst av personal eller vårdkrävande personer för att påkalla hjälp, trygghetslarm etc.