Smart lösning för säkerhet och skydd

JABLOTRON Mercury är ett professionellt Larmsystem som är utformat för att skydda familjehem, små butiker, kontor och företag.
System med intuitiv styrning som skyddar dig mot inbrott och väder och vind.

JABLOTRON Mercury

mercury_web-ban_sv_2310_640x321_vin.png

Smart lösning för säkerhet och skydd

Säkerhet och skydd

mercury_1s_web_wide3-1.png

JABLOTRON Mercury kan varna ägaren för eventuella inbrott (fönster eller dörrar som öppnas, glaspaneler som krossas, personer som rör sig i byggnaden).

Dessutom kan den också upptäcka överhängande fara i form av brand (rökutveckling, temperaturökning), översvämning eller gasläcka.

Alternativ för styrning

JABLOTRON Mercury erbjuder flera kontrollalternativ som kan kombineras enligt individuella användares preferenser. Alla metoder är intuitiva, så alla kommer snabbt att bli bekanta med användningen. 
Systemet använder trafikljuslogik: Grön - FRÅNKOPPLAD / Röd - TILLKOPPLAD

mercury_ovl_1sa2.png
KNAPPSATS
mercury_ovl_2sa2-en.png
MyJABLOTRON APPLIKATION
mercury_ovl_3sa.png
FJÄRRKONTROLL
mercury_ovl_4sa.png
RFID-KORT/TAGG

Applikationen MyJABLOTRON

Är utformad för smartphones (iOS eller Android) och gör att du kan styra och kontrollera larmet var du än befinner dig. Tack vare push-notiser,
e-post eller SMS får du omedelbart information om varje larm. I applikationen kan du se aktuell information, händelsehistorik och larmfoton.

Apple Store Google Play

slider.jpg
slider.jpg
slider.jpg
slider.jpg

Fjärrstyrning
av larm

Omedelbar avisering
av händelser

Viktig information
tillgänglig när som helst

Kontroll av enheten

Fjärrstyrning av larm

Omedelbar avisering av händelser

Viktig information tillgänglig när som helst

Kontroll av enheten

slider.jpg
slider.jpg
slider.jpg
slider.jpg

Professionell installation

mercury_5s_web_wide2.jpg

JABLOTRON Mercury är ett professionellt säkerhetssystem som utformats och installerats av specialister - våra certifierade installationspartners, som kommer att ge dig omfattande service inklusive efterföljande regelbundna serviceinspektioner. Detta garanterar tillförlitlig och effektiv drift av systemet för din sinnesfrid och säkerhet. (Kräver ett serviceavtal med installatören)

Lösning för bostäder och kommersiella lokaler

mercury_6s_web_wide3.png

JABLOTRON Mercury innehåller ett brett utbud av valfria komponenter och tillbehör som ger moderna säkerhetslösningar för hem och småföretag.


JABLOTRON Mercury kan installeras på flera olika sätt. I färdiga och möblerade byggnader utförs trådlös installation. Denna metod är skonsam mot interiören och kräver inga konstruktionsändringar. I nya och renoverade byggnader utförs installationen vanligtvis med en kombination av trådbundna och trådlösa metoder.

Larm med extra funktioner

mercury_trial30_sv.png

JABLOTRON Mercury använder Internet Protocol (IP) för att överföra data till molnet och sedan till mobilappen, vilket garanterar säker, snabb och tillförlitlig kommunikation.


Med fjärråtkomst kan du övervaka systemstatus, ta emot varningar och utföra åtgärder som att till- och frånkoppla larmet via mobilappen.


JABLOTRON Mercury är utrustad med integrerad uppkoppling och väljer automatiskt en mobiloperatör med bäst täckning. Detta gör larmets kommunikation motståndskraftig mot avbrott i enskilda mobilnät.

Har du frågor eller söker du efter installatörer?

Kontakta vår lokala samarbetspartner, som har ett stort nätverk med certifierade installatörer.