Uppgradering av KR-set

Alla JA-100KR-set har konstruerats så att centralenheten säljs med förmonterad radiomodul. Radiomodul JA-110R ersätts av JA-111R och kommer med sin elektronikenhet att monteras från fabrik i en ny hållare inuti centralenheten. Det innebär att den inte längre behöver placeras på insidan av centralenhetens lock och därmed inte tar upp så mycket plats i centralenheten. Innovationen kommer att lanseras stegvis för enskilda versioner eftersom de levereras från fabriken.

Om modulen behöver installeras utanför centralenheten kan modulens elektronikenhet tas bort från centralenhetens hållare och installeras i plastkapslingen PLV-JA111R (tillbehör).

Uppgradering av JA-101Kxxx:s centralenheter

En ny plastkapsling för alla centralenheter av typen JA-101Kxx har konstruerats. Nyheten kommer att lanseras stegvis för enskilda versioner eftersom de levereras från fabriken.

Uppgraderingens väsentliga nyheter;

  • Bättre anslutning för batteriet
  • Fler uppbrytbara öppningar för kablar.
  • Ett högre läge för elektronikenheten och strömförsörjningsmodulen - kablar kan dras under dem
  • Bättre installationskomfort (åtkomst till skrivarna)
  • Plastkapslingen har fått lite större dimension
  • Förberedelser för sabotagekontakter