Automatická detekcia tachometra a stavu nádrže

Pri vozidlách, ktoré automatickú detekciu podporujú, sa tieto informácie prenášajú do aplikácie MyJABLOTRON / Kniha jázd, kde sú ďalej spracované. Zákazník sa tak ľahko dozvie nielen aktuálny stav tachometra a nádrže, ale dáta bude mať pred vyplnené napríklad pri tankovaní alebo pri uzávierke mesiaca. Všeobecne možno povedať, že vyčítanie podporujeme pri mnohých vozidlách od roku výroby 2005, napr. koncernové vozidlá VW (Škoda, Seat, VW), ale aj rad vozidiel z produkcie BMW, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Peugeot, Toyota atď.

Samozrejme nie na každej zbernici CAN sú tieto dáta, a preto odporúčame nahliadnuť na MySTORAGE, kde je aktualizovaný dokument Zoznam podporovaných vozidiel, doplnený o informáciu podpory vyčítania tachometra a nádrže.

Kde je možné funkciu aktivovať?

Ak vozidlo čítanie dát podporuje, tak sa v Evidencii vozidiel (detail vozidla) objaví zaškrtávacia voľba Automatická detekcia tachometra a Automatická detekcia stavu nádrže (dve samostatné voľby). Po zaškrtnutí sa údaje v aplikácii dopĺňajú priamo z vozidla. V Knihe jázd zmiznú voľby Pridať jazdu, Stav tachometra a Stav na konci mesiaca, pretože stratia svoju opodstatnenosť. Pokiaľ by užívateľovi automatický režim z nejakého dôvodu nevyhovoval, je možné voľby vypnúť.

Čo ďalšie funkcia prináša?

Aktiváciou detekcie stavu nádrže sa pri natankovaní aspoň 10% objemu nádrže budú generovať záznamy o tankovaní. Tie sa vytvoria ako orientačný údaj v celých litroch bez ceny. Je možné si ho následne upraviť presne podľa účtenky. Aktiváciou detekcie tachometra sa automaticky korigujú dĺžky trás podľa reálneho stavu tachometra a taktiež sa na konci mesiaca začnú vytvárať aj Stavy na konci mesiaca s presným údajom o stave tachometra a zostatku v nádrži.

Jednotlivé príklady inštalácií:

 • Nová inštalácia autoalarmu s aktuálnym FW a CAN balíčkom (CAN pack)
  Pri novo inštalovaných alebo novo registrovaných autoalarmoch sa funkcia zákazníkovi aktivuje automaticky Tzn. ak je pri vozidle podporované čítanie stavu tachometra a nádrže, prenesú sa informácie s ďalšími dátami do MyJABLOTRON ihneď po prvej jazde.
 • Staršia inštalácia autoalarmu s aktuálnym FW a CAN balíčkom
  Ak je už vozidlo registrované v MyJABLOTRON a čítanie dát je podporované, objavia sa zákazníkovi v Evidencii vozidiel zaškrtávacie voľby pre aktiváciu týchto funkcií. Ak ich potvrdia, po ďalšej jazde sa už začnú údaje prepisovať.
 • Stará inštalácia autoalarmu so starším FW aj CAN balíčkom
  Pokiaľ má zákazník staršiu inštaláciu, skontrolujte najskôr dané vozidlo podľa tabuľky podporovaných vozidiel. V prípade, že je podporované, vykonáte upgrade FW a CAN balíčka. Po prvej jazde sa začnú dáta do MyJABLOTRON novo prenášať a opäť sa objavia v Evidencii vozidiel zaškrtávacie voľby pre aktiváciu týchto funkcií. Pokiaľ ich zákazník potvrdí, po ďalšej jazde sa už začnú prepisovať do aplikácie.

Ak vozidlo funkciu nepodporuje?

Ak z vozidla neprichádzajú žiadne dáta o tachometri alebo nádrži, potom sa ani v Evidencii vozidiel neaktivujú voľby na zaškrtnutie (zapnutie) funkcie a užívateľ tak nie je obťažovaný.

Čo podpora tejto funkcie vyžaduje?

 • dáta sú čítané iba autoalarmom CA-2103A (CU-07A ani CU-08A túto funkciu nepodporujú)
 • autoalarm musí byť pripojený k CAN zbernici
 • minimálna verzia FW9.xa odporúčame upgrade na CAN pack 211112 (v MySTRORAGE)

S touto novou funkcionalitou máte príležitosť osloviť Vašich zákazníkov, ktorým ste v posledných mesiacoch alebo rokoch inštalovali autoalarm CA-2103 Athos a ponúknuť im sprevádzkovanie tejto funkcie (pokiaľ ide o podporovaný model). Funkcia je veľkým benefitom a preto veríme, že ju zákazníci veľmi uvítajú a pri nových inštaláciách bude pre vás významnou pridanou hodnotou. 

 

Chcem aktivovať službu Auto na mape