JI-111C

Videoverifikačná IP kamera

Je prepojená s alarmom a z každej udalosti automaticky vytvára minútový záznam, ktorý je dostupný v aplikácii MyJABLOTRON.