JB-118N Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje celkom osem galvanicky oddelených výstupov. Môže slúžiť napríklad na ovládanie optických indikačných prvkov, rádiových komunikátorov alebo silových relé.

Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov

JB-118N Zbernicový signálový modul PG - 8 výstupov

Je konštruovaný pre montáž do viacúčelových krabíc JA-19xPL alebo na DIN lištu. Výstupy sú izolované od zbernice. Nastavovanie sa vykonáva pomocou DIP prepínača.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12V (9 … 15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté) 5 mA/10m A
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 10 mA
Maximálny prúd z výstupu +U (elektronická poistka) <100 mA (pre výpočty prúdu je potrebné pripočítať všetky pripojené zariadenia)
Rozmery 77 x 40 x 15 mm
Klasifikácia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1,
len pri umiestnení modulu
do krabice JA-194PL alebo JA-195PL
s použitím modulu JA-111H TRB
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až +40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1