JB-110N Zbernicový modul silových PG výstupov

Výrobok je komponentom systému JABLOTRON 100+. Poskytuje prepínací kontakt výstupného silového relé. Môže slúžiť napríklad na ovládanie osvetlenia, ventilátora atď.

Zbernicový modul silových PG výstupov

JB-110N Zbernicový modul silových PG výstupov

Modul komunikuje prostredníctvom zbernice a je napájaný zbernicou ústredne. Možno ho inštalovať do inštalačnej krabice JA-19xPL alebo skrine ústredne.

Nie je adresovateľný (neobsahuje v zabezpečovacom systéme žiadnu pozíciu).

Technické údaje

Napájanie zo zbernice ústredne 12 V (9 …15 V)
Prúdová spotreba pri zálohe (relé rozopnuté/zopnuté) 5 mA/45 mA
Prúdová spotreba pre voľbu kábla 45 mA
Zaťažiteľnosť kontaktov relé:
   Maximálne spínané napätie 250 V AC/24V DC
   Odporová záťať (cosφ=1) max.16 A
   Indukčná, kapacitná záťaž (cosφ=0,4) max. 8 A
Minimálny DC spínaný výkon 0,5 W
Ochrana trieda II
Rozmery 70 x 38 x 20 mm
Klasifikácia stupeň 2 podľa STN EN 50131-1, STN EN 50131-3
len pri umiestnení modulu
do krabice JA-194PL alebo JA-195PL
s použitím modulu JA-111H TRB
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 °C až + 40 °C
Ďalej spĺňa STN EN 50130-4, STN EN 55022, STN EN 60950-1